Foto: Colourbox
12.03.23 OK2023 Nyheder

Forlig om Trikinsøgeroverenskomsten

DI og Serviceforbundet indgik 12. marts 2023 en 2-årig aftale om Trikinsøgeroverenskomsten, som dækker trikinsøgere på svineslagterierne.

Forlig

DI og Serviceforbundet er 12. marts 2023 blevet enige om fornyelse af Trikinsøgeroverenskomsten.

Overenskomsten opfatter ”kun” ca. 19 personer.

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

  • 1. juni 2023 ændres arbejdsgiverbidraget fra 8 til 10 pct., samtidig nedsættes arbejdstagerbidraget tilsvarende.
  • 1 marts 2024 forøges bidraget til FV ordningen fra 7,7 pct. til 9,7pct.
  • Mindstebetalingen forøges med kr. 4,50 hhv. den 1. marts 2023 og 2024

Der etableres tillidsrepræsentant bestemmelser i overenskomsten.

Der er enighed om en gennemgribende tekstmæssige revidering af overenskomsten.

OBS

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. 

Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2020-2023.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2023, når den nye overenskomst er endeligt trådt i kraft.

Du kan holde dig opdateret om overenskomstforhandlingerne på di.dk/ok2023 eller ved at tilmelde dig nyhedsbrevet Personale Update.

Hent aftalen – protokollater fra forlig

Download

Flere OK2023-nyheder

Se alle nyheder om OK2023

Relateret indhold