Foto: Colourbox
20.03.23 OK2023 Nyheder

Forlig om Vinduespolereroverenskomsten

DI og 3F Faglig Fælles Forbund, Transportgruppen indgik 19. marts 2023 en 2-årig aftale om Vinduespolereroverenskomsten, som dækker medarbejdere beskæftiget i servicebranchen.

Forlig

DI og 3F Faglig Fælles Forbund, Transportgruppen er den 19. marts 2023 blevet enige om fornyelse af Vinduespolereroverenskomsten. Overenskomsten er fornyet inden for den økonomiske ramme på det private arbejdsmarked.

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

  • Timelønnen stiger med 6,00 kr. pr. 15. marts 2023 og med 5,75 kr. pr. 15. marts 2024. Stigning er fordelt på henholdsvis timelønnen og akkordlønnens minutfaktor.
  • Arbejdsgivers pensionsbidrag ændres pr. 1. juni 2023 fra 8,09 til 10,09 pct., mens medarbejderbidraget ændres fra 4 til 2 pct. Den samlede pensionsbetaling vedbliver således med at være 12,09 pct.
  • Arbejdsgiveres bidrag til særlig opsparing forhøjes pr. marts 2024 med 2 procentpoint af den ferieberettigede løn.

 

OBS

Ændringerne træder først i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har vedtaget dem som en del af et samlet mæglingsforslag. Virksomheder skal derfor først tage højde for de nye regler og satser, når mæglingsforslaget er vedtaget.

Indtil da gælder overenskomsten for 2020-2023.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 15. marts 2023, når overenskomsten er endeligt trådt i kraft.

DI vil informere nærmere om, hvornår overenskomsten træder i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har taget stilling til mæglingsforslaget.

Hent aftalen - Protokollater fra forlig

Download

Flere OK2023-nyheder

Se alle nyheder om OK2023

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.