Foto: Getty Images
12.04.23 OK2023 Nyheder

Nye satser på Kantineoverenskomsten pr. 15. marts 2023

Med virkning fra den 15. marts 2023 er der sket en række ændringer vedrørende lønforhold og betalingssatser på Kantineoverenskomsten.

Du kan se satserne for 2023 og 2024 her:

§ 10, stk. 1 Gastronomer og tillærte - timeløn

 

15.03.2023

15.03.2024

Grundløn

 151,81 kr.

 157,56 kr.

Tillært løn

 160,81 kr.

 166,56 kr.

Fagtillæg

 11,45 kr.

 11,88 kr.

Faglært løn

 172,26 kr.

 178,44 kr.

§ 10, stk. 4 Gastronomer og tillærte - månedsløn

 

15.03.2023

15.03.2024

Tillært

25.782,67 kr.

26.704,56 kr.

Efter 12 mdr.

26.130,58 kr.

27.052,48 kr.

Faglært

27.617,88 kr.

28.609,29 kr.

Efter 12 mdr.

27.965,80 kr.

28.957,21 kr.

§ 11 Arbejde på særlige tidspunkter

 

15.03.2023

15.03.2024

Hverdage kl. 18.00-23.00

14,63 kr.

15,14 kr.

Lørdag kl. 14.00-23.00

14,63 kr.

15,14 kr.

Søndag kl. 06.00-23.00

46,93 kr.

48,57 kr.

Nat kl. 23.00-06.00

48,26 kr.

49,95 kr.

§ 14, stk. 1 Reserver

15. marts 2023

Første 8 timer (30 pct.)

9. og 10. time (50 pct.)

11. time og derefter (100 pct.)

Faglærte:

151,81 kr.

151,81 kr.

151,81 kr.

Grundløn

45,54 kr.

75,91 kr.

151,81 kr.

Alle medarbejdere

4,95 kr.

4,95 kr.

4,95 kr.

I alt

202,30 kr.

232,67 kr.

308,57 kr.

 

 15. marts 2023

 Alle timer

Tillært:

151,81 kr.

Grundløn

15,18 kr.

Alle medarbejdere

4,95 kr.

I alt

171,94 kr.

 

15. marts 2024

Første 8 timer (30 pct.)

9. og 10. time (50 pct.)

11. time og derefter (100 pct.)

Faglærte:

157,56 kr.

157,56 kr.

157,56 kr.

Grundløn

47,27 kr.

78,78 kr.

157,56 kr.

Alle medarbejdere

4,95 kr.

4,95 kr.

4,95 kr.

I alt

209,78 kr.

241,29 kr.

320,07 kr.

15. marts 2024

Alle timer

 

Tillært:

157,56 kr.

 

Grundløn

15,75 kr.

 

Alle medarbejdere

4,95 kr.

 

I alt

178,26 kr.

 

 

 Tjenerreserver

Første 8 timer

9. og 10. time

11. time og derefter

15. marts 2023

184,80 kr.

274,20 kr.

363,60 kr.

15. marts 2024

190,55 kr.

279,95 kr.

369,35 kr.

§ 29 Kantineledere

Pr. 15. marts 2023                28.562,68 kr.                        

Pr. 15. marts 2024                29.554,09 kr.

Ny regel i § 10 om ansættelse af tjenere – fagflex en mulighed

Pr. 1. marts 2023 kan tjenere ansættes med fagflex, således at de efter ledelsens anvisninger kan 

varetage alle arbejdsopgaver indenfor overenskomstens faglige gyldighedsområde

Den normale løn for serveringspersonale uden fagflex andrager pr. time:

 

15. marts 2023

 pr. 15. marts 2024

Grundløn 167,56 kr.    173,31 kr.

Grundløn                                                                                   

Den normale løn for serveringspersonale med fagflex andrager pr. time:

  15. marts 2023 pr. 15. marts 2024
Grundløn  167,56 kr.      173,31 kr.
Flextillæg 4,05 kr.    4,05 kr.
I alt   171,61 kr.      177,36 kr.

”Alle medarbejdertillæg” og ”Fagtillæg” er indeholdt i serveringspersonalets løn.

Der udbetales ikke flextillæg til tjenerreserver.

§ 20 Fritvalgskonto

Pr. 1. marts 2024 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 2,0 pct. point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 9,0 pct. af den ferieberettigende løn til medarbejderens fritvalgskonto.

§ 18 Pension

Pr. 1. juni 2023 ændres pensionsbetalingen således, at arbejdsgiverbidraget til pension udgør 10 pct. og medarbejderens bidrag 2 pct. Bidraget til sundhedsordningen udgør 0,14 pct. Det samlede bidrag udgør herefter 12,14 pct., hvoraf arbejdsgiverens bidrag er 10,14 pct.

Ny § 17 Barsel (tidligere § 16, stk. 4-9)

Der er sket sproglige ændringer i barselsreglerne og en tilpasning til ny barselslov. Herudover er tilført yderligere ”uger” med løn. Ni måneders anciennitetskravet er bevaret.

For børn født eller modtaget 1. juli 2023 eller senere gælder følgende:

Før fødsel og indtil 10 uger efter (Tidligere graviditetsorlov, barselsorlov og fædreorlov)

Ret til løn under fravær fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt og indtil 10 uger efter fødslen.

Adoptanter: løn under orlov i op til 10 uger fra barnets modtagelse

Anden forælder: ret til løn i op til 2 uger efter fødsel eller barnets modtagelse

Efter fødsel (Tidligere forældreorlov)

Fuld løn i 24 uger efter følgende fordeling:

Forælder der holder graviditetsorlov og op til 10 uger efter fødslen: ret til 9 uger

Anden forælder: ret til 10 uger

Resterende 5 uger ydes til enten den ene eller anden forælder eller deles

Arbejdsgiver yder fuld løn, svarende til den løn, som pågældende ville have oppebåret i perioden

Forhøjet pensionsindbetaling under de 10 ugers orlov (tidligere barselsorlov)

Fra 1. juli 2023 gælder følgende satser:

Arbejdsgiverbidrag kr. pr. time/kr. pr. måned                         18,45/2.957

Arbejdstagerbidrag kr. pr. time/kr. pr. måned                         3,69/592

Samlet bidrag kr. pr. time/kr. pr. måned 22,14/3.549

Fonde

Virksomhedens bidrag til Samarbejdsfonden i § 28 stiger pr. 15. juli 2023 med 10 øre til 40 øre pr. præsteret arbejdstime.

OBS

Vi gør opmærksom på paragraf henvisningerne ovenfor kan ændre sig i forbindelse med renskrivningen og trykning af Kantineoverenskomsten.

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Flere OK2023-nyheder

Se alle nyheder om OK2023

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.