Varslet konflikt udsat i 14 dage

Forligsmand Mette Christensen har valgt at udsætte den varslede konflikt på det offentlige område med 14 dage. Strejkerne kan dermed ikke bryde ud den 4. april.

Udsættelsen betyder, at konflikten først kan bryde ud efter den 18. april, medmindre forligsmanden inden da vurderer, at fortsatte forhandlinger er uden udsigt til et resultat.
I den situation kan konflikten bryde ud på 5. dagen efter, at forligsmanden måtte opgive at mægle mellem parterne.