Velkommen til Dansk Industris nye website. Vi udvikler i øjeblikket et nyt site for at give dig den bedste brugeroplevelse. I en periode vil du derfor opleve indimellem at blive sendt til indhold på vores gamle site.

Varslet konflikt udsat i 14 dage

Forligsmand Mette Christensen har valgt at udsætte den varslede konflikt på det offentlige område med 14 dage. Strejkerne kan dermed ikke bryde ud den 4. april.

Udsættelsen betyder, at konflikten først kan bryde ud efter den 18. april, medmindre forligsmanden inden da vurderer, at fortsatte forhandlinger er uden udsigt til et resultat.
I den situation kan konflikten bryde ud på 5. dagen efter, at forligsmanden måtte opgive at mægle mellem parterne.