DI's årsberetning 2018

I DI's årsberetning finder du DI's vigtigste resultater fra det forgange år.

DI's Års-beretning 2018

I DI's årsberetning 2018 finder du en status over DI's vigtigste resultater i det forgangne år. Samtidig kan du læse udviklingen i de konkrete mærkesager, som DI har opstillet for at kunne gøre DI's vision og 2025-plan til virkelighed.

DI har i 2018 været involveret i mange større aktiviteter, såsom flere praktikpladser - flere faglærte, persondataforordningen, frihandel under pres og FN's verdensmål.

Årsberetningen beskriver desuden en lang række af de servicetilbud, som DI har til medlemsvirksomhederne, ligesom beretningen stiller skarpt på DI som forening.

Beretningen indeholder afslutningsvis DI's årsrapport 2017.

Læs DI's årsberetning 2018.