Husets historie

I begyndelsen af 1800-tallet lå København stadig inden for voldene, og hestevognene kørte rundt i de brostensbelagte gader.

Fra accisebod til Industriens Hus
Ved Vesterport, hvor Industriens Hus ligger i dag, kontrollerede toldembedsmænd al indførsel af varer ved en såkaldt accisebod, som lå der, indtil Industribygningen blev bygget i 1872 – på selvsamme matrikel, hvor Industriens Hus ligger i dag oven i en del af den gamle voldgrav.

Fra udstillingsbygning til organisationshjemsted
Arkitekt Vilhelm Klein tegnede bygningen, som Industriforeningen fik bygget til Den Nordiske Industri- og Kunstudstilling i 1872. Få år efter i 1878 fik Industriforeningen skøde på grunden. Derefter blev stedet indrettet til brug for foreningen, som indviede de nye lokaler i 1880.

Gennem de efterfølgende 100 år skete der mange større og mindre ændringer i bygningen. Den største skete, da midtbygningen måtte give plads til palladium-biografen i 1937. Kronen på værket blev, da et kæmpeanlæg i 1950 blev placeret oven på taget ud til Rådhuspladsen og Vesterbrogade til lysreklamer.

Kolos på lerfødder 
Det kom til at sætte sit præg, at bygningen oprindeligt var bygget som noget midlertidigt. Med tiden satte fundamentet sig så meget, at mange gulve og vægge blev mere og mere skæve. Kontorernes størrelse var upraktiske, og de tekniske installationer fungerede kun til husbehov.

Ligningsmyndighederne vurderede husets bygningsværdi til nul kroner. Holdningen var, at huset var utidssvarende, en skændsel for Rådhuspladsen og et arkitektonisk værk, der ikke var værd at bevare.

For det gamle som faldt .. 
Industriforeningen blev i 1910 til Industrirådet. Og med Industrirådet som ejere blev den gamle, udslidte bygning revet ned i 1977. Imens det stod på, boede Industrirådet i Aldersrogade 20. Den 16. juli 1979 vendte Industrirådet tilbage til den nye bygning, Industriens Hus, tegnet af arkitekt Erik Møller.

DI og Industriens Hus følger med tiden 
I 2010 blev det igen tid til at modernisere Industriens Hus. Bygningen var blevet for lille og huset var ikke organiseret på en hensigtsmæssig og tidssvarende måde.  Huset kunne derfor ikke længere imødekomme de behov, der var fra DI side for at kunne løse arbejdsopgaverne effektivt.

Den nyrenoverede bygning imødekommer kravet om flere kontorpladser, miljøvenlighed og æstetik. Hele husets indre er organiseret, så DI i hverdagen kan løse arbejdsopgaverne mere effektivt. Der er mere udsyn, lidt højere til loftet og knap så meget atmosfære af cigarrøg som i det gamle hus.

I Billeder

Industriens Hus er gennem tiden blevet beundret og kritiseret.  Se de historiske billeder og døm selv.

Det første hus opført af Industriforeningen i 1872

Huset i dag

indblik i visionerne for Industriens Hus i levende billeder.