Sammenlægning af DI og Dansk Byggeri

DI og Dansk Byggeri er slået sammen. Det betyder, at vi fra den 1. september er én organisation med hovedsæde i Industriens Hus. Vi har samlet nogle af spørgsmål, som vi er blevet mødt af fra medlemmer hos både DI og Dansk Byggeri.

 1. 0

  Hvad sker der?

  Hvordan kommer det medlemmer til gode?

  Hjemmeside, kontaktpersoner og nyhedsbreve

  Hvordan får jeg fat i min sædvanlige DB-kontaktperson?

  DI’s omstilling har nummeret 3377 3377, men det gamle nummer 7216 0000 virker endnu, og også her vil omstillingen være klar til at hjælpe dig videre. Derudover bliver Dansk Byggeris telefoner omstillet til eventuelle nye numre – så du tager blot kontakt, som du plejer. På di.dk/danskbyggeri finder du aktuelle kontaktinformationer, nye adresser mv.

  Hvad sker der med vores hjemmeside?

  Fra 1. september får Dansk Byggeris medlemskreds adgang til det nye DI-branchesite med navnet DI Dansk Byggeri på di.dk/danskbyggeri. Det gamle site danskbyggeri.dk omdirigerer automatisk alle brugere til tilsvarende sider på di.dk/danskbyggeri, så du stadig kan finde det du søger. 

  Designet er naturligvis nyt, fordi det nu er i regi af di.dk, men indholdet er flyttet 1:1, så navigation og indhold er genkendeligt. Det betyder, at medlemmer kan finde alle de dokumenter og publikationer, events og fagtekster, de plejer. Og DI Dansk Byggeris medlemskreds får naturligvis også adgang til DI’s store udvalg af serviceydelser, events og viden fra det øvrige di.dk.

  Hvad kommer jeg til at savne?

  Vi har overført de vigtigste digitale værktøjer og funktioner fra danskbyggeri.dk til di.dk/danskbyggeri. Chatbotten fra hjemmesiden er ikke med i første omgang.

  Hvor er ”Min side”?

  Du logger ind på ”Min side” på ikonet i højre hjørne i øverste bjælke med de login-data, du plejer at benytte. Har du brug for hjælp til login, kontakt da medlem@di.dk

  Hvad med de nyhedsbreve jeg abonnerer på?

  Nyhedsbrevet ”Nyt fra Dansk Byggeri” bliver til nyhedsbrevet ”DI Dansk Byggeri”. Hvis du abonnerer på ”Nyt fra Dansk Byggeri” får du automatisk ”DI Dansk Byggeri” fremover. Ønsker du at tilmelde dig nyhedsbrevet, kan du gøre det her fra 1/9. 

  Nyhedsbrevet ”Dansk Byggeri – Kursus & Udvikling” bliver til nyhedsbrevet ”DI Kurser for byggeriet”. Hvis du abonnerer på ”Dansk Byggeri – Kursus & Udvikling” får du automatisk ”DI Kurser for byggeriet”. Ønsker du at tilmelde dig nyhedsbrevet, kan du gøre det her fra 1/9.

  Følgende nyhedsbreve lukker: Barometer, Nødvendig viden og Politik & Presse. Til gengæld kommer du som medlem af DI til at modtage vores nyhedsbrev DI Business og på di.dk/nyhedsbreve kan du finde endnu flere nyhedsbreve fra DI, som du har mulighed for at abonnere på.

  Andre nyhedsbreve fra Dansk Byggeris sektioner fortsætter som hidtil, men vil i løbet af efteråret få et nyt design.

  Hvorfor har DI og Dansk Byggeri valgt at slå sig sammen?

  Den nye organisation vil under navnet DI repræsentere omkring 17.400 virksomheder – og i dén grad være landets førende arbejdsgiver- og erhvervsorganisation. De to organisationer har i dag unikke kompetencer, som tilsammen vil komme alle medlemmer til gode.

  En sammenlægning vil give nogle gode synergieffekter. DI har allerede en del af bygge-og anlægsbranchens aktører som medlemmer – eksempelvis arkitekter og rådgivende ingeniørvirksomheder samt de mange byggeorienterede fremstillingsvirksomheder, som er tilknyttet DI Byg.

  Samlingen af byggeriets værdikæde vil herudover give gode muligheder for en forstærket indsats i forhold til klimadagsordenen, hvor byggeriet spiller en betydelig rolle. Det vil alle virksomhederne få glæde af. 

  Det giver også gode muligheder for at arbejde mere intensivt med digitalisering af hele værdikæden og sikre såvel byggevirksomheder som fremstillingsvirksomheder et bedre fundament for at være klar til fremtiden.

  Og så vil en ny samlet organisation naturligvis styrke virksomhedernes stemme yderligere i den erhvervspolitiske debat – både nationalt og regionalt - men også internationalt. 

  Alle medlemmer i den nye organisation vil få glæde af det fælles kontor i EU, og det vil øge vores gennemslagskraft over for Kommissionen og EU-Parlamentet, ikke mindst når vi taler på vegne af en større og langt bredere del af byggeriets værdikæde.

  Hvad sker der med Dansk Byggeris sektioner?

  Sektionerne forsætter som hidtil og er tilknyttet branchefælleskabet Dansk Byggeri. Sektionerne bevarer deres eventuelle formue, og kontingentet fortsætter som udgangspunkt uændret. Det er sektionernes bestyrelser, der har ansvaret for at drive egne aktiviteter.

  Den enkelte virksomhed kan selv beslutte, hvilke sektioner de vil være medlem af.

  Sektionerne kan, såfremt de ønsker det, vælge at etablere sig som et selvstændigt valgforum.

  Får sektionerne samme frihedsgrader som før?

  Sektionerne fortsætter som i dag med deres bestyrelser, deres formuer, deres aktiviteter og økonomi. Alle medlemmer bliver i sektionen, og sektionerne kan fortsat optage nye medlemmer og opkræve kontingent. Sektionerne fortsætter også med deres konsulent.

  Kan DI blive for stor?

  Det afgørende for os er, at virksomhederne oplever os som nærværende, relevante og frem for alt værdiskabende. Og der er det bestemt ikke en ulempe at være en stærk organisation med høj legitimitet, stor faglig tyngde og unikke kompetencer til at hjælpe virksomhederne.

 2. 0

  Hvad betyder det?

  Kommer ændringerne til at ramme medlemmerne?

  Hvad betyder sammenlægningen for medlemmerne?

  DI vil stå endnu stærkere rustet til fremtiden – fagligt og økonomisk - og vil dermed kunne give virksomhederne den bedste service til den bedste pris.

  Når vi repræsenterer 17.400 medlemmer, øger det vores politiske legitimitet – både i forhold til vores størrelse, men også qua en stor erhvervsmæssig bredde – med endnu flere virksomheder af forskellig størrelse over hele landet. Det vil give os endnu større gennemslagskraft og indflydelse, når vi udtaler os i medierne og taler direkte med politikerne. Også vores interessevaretagelse i forhold til regioner og kommuner bliver styrket betragteligt efter sammenlægningen, hvor Dansk Byggeris regioner opretholdes ved siden af DI’s regionalforeninger. Det betyder, at vi får flere muligheder for at sætte et aftryk på den lokale erhvervspolitik til gavn for vores medlemmer rundt om i landet.

  Der vil også være en række øvrige stordriftsfordele, når man lægger de to organisationer sammen. Vi får en større samlet viden om en betydelig, kompliceret og mange-facetteret branche, der gør os bedre i stand til at hjælpe vores medlemmer til at forberede sig til fremtiden. Og så vil en sammenlægning gøre vores økonomi endnu mere robust i tilfælde af en konflikt.

  Hvad betyder det for byggevirksomhederne?

  Dansk Byggeri indtræder allerede efter DI’s generalforsamling og DB’s repræsentantskabsmøde med 10 observatører i DI’s hovedbestyrelse og 2 repræsentanter i DI’s forretningsudvalg. Disse repræsentanter indtræder som ordinære medlemmer i forbindelse med sammenlægningen 1. september. 

  Hertil kommer, at en række af DI’s nuværende medlemsvirksomheder også er repræsenteret i DI’s valgte ledelse. DI Byg samler allerede i dag et væsentligt segment af byggeorienterede virksomheder.

  Ved sammenlægningen vil størstedelen af byggeriets værdikæde være repræsenteret i DI. Det vil forøge mulighederne for indflydelse og service for de byggeorienterede virksomheder. 

  En sammenlægning vil give nogle gode synergieffekter. DI har allerede en del af bygge-og anlægsbranchens aktører som medlemmer – eksempelvis byggevareproducenter og -leverandører, arkitekter og rådgivende ingeniørvirksomheder samt mange andre byggeorienterede virksomheder, som er tilknyttet DI Byg. Hertil kommer de virksomheder, der kommer fra Dansk Byggeri og tilknyttes et nyt branchefælleskab.

  Samlingen af byggeriets værdikæde vil herudover give gode muligheder for en forstærket indsats i forhold til klimadagsordenen, hvor byggeriet spiller en betydelig rolle. Det vil alle virksomhederne få glæde af. 

  Det giver også gode muligheder for at arbejde mere intensivt med digitalisering af hele værdikæden og sikre såvel byggevirksomheder som fremstillingsvirksomheder et bedre fundament for at være klar til fremtiden.

  Hertil kommer, at sammenlægningen vil åbne muligheder for, at DI’s nuværende byggeorienterede virksomheder vil kunne få adgang til de kompetencer omkring udbud, entreprise og byggeteknik mv., som DI ikke i dag kan tilbyde i samme omfang. Det gælder også virksomheder, som ikke er medlem af de nye branchefælleskab Dansk Byggeri. Her er det aftalt, at der skal findes en ordning herfor.

  Hvad betyder det for kontingentet?

  Prisen for virksomheder, som i dag er medlemmer af DI, vil være den samme. Til gengæld får de adgang til flere services. 

  For de virksomheder, som er medlemmer af Dansk Byggeri i dag, vil kontingentet falde – samtidigt med, at de også får adgang til flere services. 

  Hvad bliver kontingentet for virksomheder som kommer fra Dansk Byggeri?

  Kontingentet for branchefælleskabet Dansk Byggeri er sammensat således:

  • Et grundkontingent på 700 kr. for virksomheder med en lønsum over 500.000 kr.
   (200 kr. for virksomheder med en lønsum under 500.000 kr.).
  • Et lønsumskontingent på 0,05 pct.
  • Og et maksimalt kontingent  på 43.700 kr.

  Herudover betales kontingent til Dansk Industri.

  Ingen nuværende medlemmer i Dansk Byggeri kommer samlet set til at betale mere i kontingent til DI og branchefællesskabet Dansk Byggeri end de har betalt i kontingent til Dansk Byggeri.

  De fleste virksomheder vil opleve at kontingentet bliver lavere.

  Find information om kontigent til DI

  Hvor skal du henvende dig efter 1. september?

  Som medlem fra Dansk Byggeri vil du efter sammenlægningen den 1. september fortsat kunne ringe på Dansk Byggeris hovednummer. Du vil blive stillet om til Dansk Industris omstilling allerede fra den 31. august kl. 8.00.

  Vil små virksomheder komme til orde i DI?

  De små virksomheder er lige så vigtige som de store og vil også fremadrettet spille en central rolle , både gennem regionerne, gennem sektionerne og medlemsforeninger og gennem branchefællesskabet Dansk Byggeri. Efter sammenlægningen vil virksomheder med under ti medarbejdere udgøre 54 pct. af DI’s virksomheder.

  Bliver virksomhedernes medlemsskaber forandret i forbindelse med sammenlægningen?

  Det er aftalt, at virksomhederne ved sammenlægningen - udover medlemsskabet af Dansk Industri - samtidig bliver medlem af branchefællesskabet Dansk Byggeri, herunder sektionerne, branchefælleskaber mv. 

  Virksomheder, der kommer fra Dansk Byggeri, vil - i lighed med øvrige virksomheder - have frit valg, med hensyn til hvilke medlemsskaber de ønsker udover medlemsskabet af Dansk Industri.

  Dansk Byggeris regioner blive også fastholdt, og alle virksomheder, der kommer fra Dansk Byggeri, vil automatisk være medlem af Dansk Byggeris regioner. Virksomhederne vil ved siden af dette også blive tilknyttet en af DI’s regionalforeninger.

  Hvis en virksomhed ikke ønsker at være medlem af Dansk Industri, er der mulighed for melde sig ud inden 21. august 2020.

  Hvordan sikres det, at byggevirksomheder får indflydelse, og at særlige kompetencer fortsat kommer virksomhederne til gode efter sammenlægningen?

  Byggevirksomhederne vil få en væsentlig indflydelse i DI’s valgte ledelse.

  Dansk Byggeri indtræder allerede efter DI’s generalforsamling og DB’s repræsentantskabsmøde med 10 observatører i DI’s hovedbestyrelse og 2 repræsentanter i DI’s forretningsudvalg. Disse repræsentanter indtræder som ordinære medlemmer i forbindelse med sammenlægningen 1. september. Hertil kommer, at en række af DI’s nuværende medlemsvirksomheder også er repræsenteret i DI’s valgte ledelse. DI Byg samler allerede i dag et væsentligt segment af byggeorienterede virksomheder.

  Den administrative sammenlægning, som træder i kraft 1. september 2020, sker med udgangspunkt i, at alle medarbejdere i Dansk Byggeri bliver overført. Dermed bliver de særlige kompetencer fastholdt i den nye organisation.

  Der skabes således en balanceret repræsentation i såvel valgt ledelse som i DI’s fremtidige administrative organisation.

  Se DI's samlede organisation

  Hvor skal virksomheden henvende sig hvornår?

  Der er truffet beslutning på Dansk Byggeris repræsentantskabsmøde og DI’s generalforsamling 9. og 10. juni 2020 om at sammenlægge de to organisationer. Sammenlægningstidspunktet er fastlagt til 1. september 2020.

  I perioden frem til sammenlægningstidspunktet 1. september skal virksomhederne som hidtil henvende sig til henholdsvis Dansk Byggeri og Dansk Industri. Det gælder, uanset om der søges information gennem hjemmesider, eller om der er tale om konkret rådgivning.

  Den nye organisation træder i kraft 1. september. Herefter vil kommunikationen til medlemmerne skulle ske via én kanal. Der vil komme mere information om dette, når vi nærmer os 1. september.

  Hvorledes vil man forholde sig til en konflikt mellem to medlemmer, efter sammenlægningen?

  Når et medlem af branchefællesskabet Dansk Byggeri henvender sig om en konflikt med f.eks. en byggevareproducent, vil medlemmet blive rådgivet som hidtil. Dansk Byggeri har som hidtil som udgangspunkt ikke ført sager i disse situationer, og det vil vi heller ikke efter sammenlægningen med DI. De få sager, der vil blive ført, vil have principiel karakter og bero på en konkret vurdering.

 3. 0

  Hvad med services og indsatser?

  Hvad kan medlemmer forvente af deres medlemsskab?

  Hvad sker der med arbejdet i regionerne?

  DI’s regionalforeninger bliver fastholdt, og samtlige medlemmer, der kommer fra Dansk Byggeri, vil i forlængelse af medlemsskabet blive tilknyttet én af DI’s regionalforeninger.

  Dansk Byggeris regioner bliver fastholdt ved siden af DI’s regionalforeninger. Arbejdet i forbindelse hermed forankres i DI’s erhvervsudviklingsområde.

  Virksomhederne fra Dansk Byggeri bevarer deres tilknytning til Dansk Byggeris regioner, og bliver samtidig medlem af DI’s regionalforeninger. Virksomheder, der kommer fra Dansk Industri, vil have mulighed for at blive tilknyttet én af Dansk Byggeris regioner.

  Der sikres en god koordination mellem Dansk Byggeris regioner og DI’s regionalforeninger, så der kan sikres så stor slagkraft som muligt i forhold til politikere og embedsmænd på de regionale og kommunale niveau.

  På et senere tidspunkt er der aftalt en drøftelse af en eventuel samordning af regionalforeningsstrukturen.

  Hvad sker der med analyser af det lokale erhvervsklima?

  Både Dansk Byggeri og Dansk Industri har i en årrække gennemført erhvervsklimaundersøgelser. Disse analyser bidrager til at sætte kvaliteten af kommunernes arbejde i forhold til virksomhederne på den politiske dagsorden. Regionernes og regionalforeningernes arbejde hviler i stor udstrækning på disse analyser.

  De to analyser vil formodentlig i en vis udstrækning blive tænkt sammen. Det er ambitionen, at der fortsat skal være en selvstændig del af erhvervsanalysen, der analyserer forhold af specifik interesse for bygge- og anlægsvirksomheder, som Dansk Byggeris regioner kan bruge i deres kommunalpolitiske interessevaretagelse.

  Hvad sker der med kurser og netværk?

  Både DI og Dansk Byggeri har en veludbygget struktur omkring levering af kurser og netværk, der understøtter udvikling af virksomhederne. En sammenlægning betyder, at medlemmerne samlet set vil få adgang til en betydelig større bredde i de tilbud, som virksomhederne kan betjene sig af.

  Disse aktiviteter -samt de netværk og arrangementer, som stilles til rådighed i foreningsregi, vil give den samlede medlemskreds adgang til at møde virksomheder, få inspiration til samarbejde og dele viden.

  Bliver den service jeg får på det personalejuridiske område ændret?

  I forbindelse med sammenlægningen oprettes et brancheservicecenter for byggeriet. Brancheservicecentret rådgiver virksomheder om de overenskomster, som i dag omfatter byggevirksomhederne. Brancheservicecentret er bemandet med medarbejdere med indgående indsigt i og erfaring med disse overenskomster.

  Brancheservicecentret er samtidig en del af DI’s samlede personalejuridiske beredskab. Det giver større kritisk masse og bedre muligheder for service på det personalejuridiske område. 

  Dansk Byggeris virksomheder er efter sammenlægningen fortsat omfattet af de samme overenskomster som før sammenlægningen.

  Hvad sker der med BYG garanti og Ankenævn?

  Den nuværende ordning overføres fuldt og helt til den sammenlagte organisation. Den enkelte virksomheds muligheder for at benytte sig af ordningen vil derfor ikke blive påvirket.

  Kan virksomhederne stadig få rådgivning om udbud og entrepriseret?

  De nuværende muligheder for rådgivning på dette område bliver fastholdt. Medarbejdere fra Dansk Byggeri med kompetence på dette område vil fortsat være ansat i den nye organisation. 

  Det er branchefælleskabet Dansk Byggeri, som finansierer driften af denne rådgivning. Adgangen til rådgivning er derfor som udgangspunkt forbeholdt virksomheder, som er medlemmer af branchefællesskabet Dansk Byggeri.

  Det er aftalt, at der skal findes en ordning, så også de øvrige virksomheder i DI kan få mulighed for at benytte sig af denne service.

  Service i forbindelse med udbud og entrepriseret vil blive leveret gennem DI’s erhvervsjuridiske område.

  Kan virksomhederne fortsat få rådgivning om byggetekniske forhold?

  Ja. De medarbejdere fra Dansk Byggeri, som tidligere har rådgivet om byggetekniske forhold, vil også fremover være ansat i Dansk Industri, og rådgivningen bliver fastholdt. Rådgivningen finansieres af midler fra Branchefællesskabet Dansk Byggeri, og er derfor forbeholdt virksomheder som er medlem af branchefælleskabet.

  Hvad sker der med rådgivningen på arbejdsmiljøområdet?

  Rådgivningen på arbejdsmiljøområdet bliver forankret i det nye Brancheservicecentret Dansk Byggeri og er bemandet med personale med indsigt i de særlige arbejdsmiljømæssige forhold, som gælder i byggeriet.

  Efter sammenlægningen vil den samlede ekspertise på arbejdsmiljøområdet blive større og mere vidt forgrenet. Det giver forbedrede muligheder for såvel interessevaretagelse som service.

  Der sker ikke ændringer i virksomhedernes muligheder for at få støtte omkring arbejdsmiljøemner.

  Hvorledes vil man forholde sig til en konflikt mellem to medlemmer, efter sammenlægningen?

  Når et medlem af branchefællesskabet Dansk Byggeri henvender sig om en konflikt med f.eks. en byggevareproducent, vil medlemmet blive rådgivet som hidtil. Dansk Byggeri har som hidtil som udgangspunkt ikke ført sager i disse situationer, og det vil vi heller ikke efter sammenlægningen med DI. De få sager, der vil blive ført, vil have principiel karakter og bero på en konkret vurdering.

  Hvordan sikres fokus på lærlingeområdet?

  Dansk Byggeri og Dansk Industri har altid været stærkt optaget af lærlingeområdet. I forbindelse med sammenlægningen forventes det, at den samlede slagkraft i forhold til det politiske system vil blive forøget.

  DI’s samlede repræsentation i bestyrelser og lokale uddannelsesudvalg mv. forventes også at blive styrket ved sammenlægningen. 

  I den forbindelse vil indsatsen for at få flere dygtige lærlinge blive styrket gennem DI’s lærlingeindsats.

  Beholder Dansk Byggeri deres overenskomster, eller kommer de ind under DI-overenskomsten?

  Dansk Byggeris overenskomster videreføres uændret, og alle Dansk Byggeris medlemmer forbliver på deres overenskomster. Det sikres, at intet medlem af Dansk Byggeri tvinges til at skifte overenskomst som følge af sammenlægningen mellem DI og Dansk Byggeri.

  Fortsætter Dansk Byggeris kontorer i Herning og Aarhus?

  Det fremgår eksplicit af aftalen med DI, at Dansk Byggeris kontorer i Herning og i Aarhus opretholdes.

  Hvordan beskytter DI min persondata?

  Når en kontaktperson bliver oprettet i DI’s medlemssystemer – SuperOffice og Membercare -, udsender DI en oplysningstekst. I oplysningsteksten fortæller DI, hvordan og med hvilket formål DI behandler den pågældendes oplysninger.

  Du finder oplysningsteksten på di.dk.

  Som led i sammenlægningen har alle medlemmer fra Dansk Byggeri modtaget en oplysningstekst fra DI.

Hold dig opdateret

 • Nyheder
 • Pressemeddelelser
Camilla Khokhar

Camilla Khokhar

Vicedirektør

 • Direkte +45 3377 3338
 • Mobil +45 2949 4635
 • E-mail cak@di.dk
Per Geckler Møller

Per Geckler Møller

Vicedirektør

Ved pressekontakt og -henvendelser

 • Direkte +45 3377 3836
 • Mobil +45 2949 4434
 • E-mail pgm@di.dk