Klima og miljø

DI kan gøre en væsentlig positiv forskel gennem kloge og bæredygtige forbrugsvalg og processer. Særligt gennem brug af bæredygtig, grøn energi, et bæredygtigt køkken, genanvendelse i ejendomsdriften, høje standarder for bæredygtighed i vores indkøb samt fokus på grøn transport og klima. Områder der også er repræsenteret ved verdensmål 7, 12 og 13.

Et grønt industriens hus

I DI har vi gode forudsætninger for at levere bæredygtige rammer for vores aktiviteter, fordi vi har moderne faciliteter til rådighed i Industriens Hus.

Allerede forud for ombygningen af vores hovedkontor, Industriens Hus, som stod færdigt i 2013, blev det besluttet, at huset skulle have en grøn profil. Bæredygtighed blev derfor helt fra start tænkt ind i valget af materialer, indeklimaforhold, arbejdsmiljø og driften af huset. Blandt andet får vi energi fra 470 kvadratmeter solceller, vi bruger regnvand i toiletterne, gulvene er genanvendt affaldstræ, og 51 procent af betonen i huset er genbrug fra den tidligere bygning.

I dag kører huset 100 pct. på grøn energi. Og  vi arbejder naturligvis løbende på at gøre det endnu bedre. Fx har vi som målsætning at reducere elforbruget og vores samlede CO2-regnskab; samt at reducere vores affaldsmængde og øge vores affaldssortering.

Et bæredygtigt køkken

DI’s kantine og restaurantservice har et miljømæssigt aftryk i hele processen fra indkøb til affaldshåndtering. Derfor har vi igangsat en målrettet indsats for at øge hensynet til bæredygtighed i DI’s køkken.

Vi har særligt fokus på at øge vores forbrug af grønt og reducere madspild. Og har sat os konkrete målsætninger om at 80 pct. af vores grøntindkøb skal være sæsonvarer eller fra nærmiljøet; samt at mængden af kød skal nedbringes med 20 pct. Derudover har køkkenet en ambition om på sigt at øge egen produktion af grønt – på taget af Industriens Hus!

Vi følger hele tiden med udviklingen i markedet, stiller krav til – og går i dialog med vores leverandører og påvirker madkulturen og forbruget, så godt vi kan. Derudover har vi vendt processen i køkkendriften om, således at det nu i højere grad er det lokale udbud af råvarer, der bestemmer menuen i DI.

Marie Gad

Marie Gad

Chef for Global udvikling og bæredygtighed

  • Direkte +45 3377 3789
  • Mobil +45 2949 4447
  • Send e-mail  
Kim Haggren

Kim Haggren

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3449
  • Mobil +45 2124 4608
  • Send e-mail