Karl Pedersen og Hustrus Industrifond

Fonden åbner for modtagelse af ansøgninger fra den 15. august 2022 til den 30. september 2022.

Fonden yder støtte til projekter, der styrker den danske eksportevne. Fonden støtter projekter, der er nyskabende og partnerskab baseret mellem flere virksomheder/institutioner inden for nedenstående temaer.

Fonden støtter

 • Udvikling af nye eksportværktøjer for små og mellemstore virksomheder (SMV) på tværs af fag- og sektorgrænser
 • Udvikling af produktionsteknologi gennem et tæt samarbejde mellem flere virksomheder og evt. universiteter eller GTS institutter, der herved sikre vidensdeling
 • Styrkelse af danske studerendes engagement og kompetencer

Støtteområderne er ikke i prioriteret rækkefølge.

 Fonden støtter ikke

 • Enkeltpersoners underhold      
 • Rejselegater/studieophold
 • Projekter der er rettet mod en enkelt virksomheds indtjening, da fonden lægger vægt på partnerskab
 • Projekter der ikke er nyskabende
 • Projekter der ikke er knyttet til Danmark
 • Generelle driftsudgifter der ikke er knyttet til et afgrænset projekt
 • Udgifter, der allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet

Ansøgningens indhold

Fonden tildeler kun midler på baggrund af en elektronisk ansøgning. Ansøgere bedes udfylde ansøgningsskemaet for at komme i betragtning til støtte. Vær opmærksom på, at der i ansøgningsskemaet er angivet et maksimalt antal tegn ved hvert punkt, som ansøgere ikke må overstige.

Ansøgeren

 • Projektnavn
 • Ansøgeroplysninger 
 • Samarbejdspartner
 • Hvilke(t) af følgende temaområder har projektet fokus på?
 • Ansøgt beløb fra fonden 

Projektet

 • Baggrund for projektet
 • Projektets formål
 • Målgruppe
 • Indhold og hovedaktiviteter
 • Effekt>Output 
 • Andre fonde/legater
 • Budget 
 • Bilag

Årlig uddeling

Total årlig uddeling:
3-5 mio. kr.

Budget

Ønsker du at modtage budgetskabelonen, skal du kontakte chefkonsulent Hanne Merete Lassen på haml@di.dk.

Hanne Merete Lassen

Hanne Merete Lassen

Seniorchefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3868
 • Mobil +45 5136 3166
 • E-mail haml@di.dk

Relateret indhold