Karl Pedersen og Hustrus Industrifond

Hør Mie Ole Lauritzen fra Food Nation, der var modtager af sidste års legat, fortælle om deres udvikling af projektet: Academy of Sustainable Value Chains. OBS: Fonden åbner for modtagelse af ansøgninger fra den 15. august 2023 til den 30. september 2023.

Styrk eksporten for danske virksomheder

Karl Pedersen og Hustrus Industrifond yder støtte til projekter, der styrker den danske eksportevne. Fonden vil især støtte projekter, der involverer partnerskab, der normalt ikke arbejder sammen. Dette kan f.eks. være gennem samarbejde mellem virksomheder og universiteter eller erhversskoler eller andre typer af vidensorganisationer.

Fonden prioriterer især projekter inden for følgende områder:

Udvikling af nye eksportværktøjer for små og mellemstore virksomheder (SMV)

Fonden støtter aktiviteter som fremmer SMV’eres eksportevne – både på nære eksportmarkeder såvel som fjerne vækst-markeder. Fonden ønsker at støtte udviklingen af nye metoder og forretningsmodeller, der gavner SMV’eres eksportevne.

Produktionsteknologi og fremstillings-virksomhed

Fonden støtter teknologiudviklingen, der sker f.eks. i samarbejde mellem flere virksomheder og evt. vidensinstitutter. Derved sikres vidensdeling.

Styrkelse af danske studerendes internationale kompetencer


Fonden støtter studerendes udvikling af virksomhedsrelevante kompetencer til gavn for eksport og innovation. Internationale kompetencer er en mangelvare blandt SMV’ere, og fonden støtter derfor projekter, der engagerer studerende internationalt.

Tidligere støttet projekter

imagexaskw.png

Fonden støtter ikke
 • Enkeltpersoners underhold      
 • Rejselegater/studieophold
 • Projekter der er rettet mod en enkelt virksomheds indtjening, da fonden lægger vægt på partnerskab
 • Projekter der ikke er nyskabende
 • Projekter der ikke er knyttet til Danmark
 • Generelle driftsudgifter der ikke er knyttet til et afgrænset projekt
 • Udgifter, der allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet
Fonden støtter
 • Udvikling af nye eksportværktøjer for små og mellemstore virksomheder (SMV) på tværs af fag- og sektorgrænser
 • Udvikling af produktionsteknologi gennem et tæt samarbejde mellem flere virksomheder og evt. universiteter eller GTS institutter, der herved sikre vidensdeling
 • Styrkelse af danske studerendes engagement og kompetencer

Støtteområderne er ikke i prioriteret rækkefølge.

Vigtige parametre:

Bestyrelsen lægger vægt på følgende parametre ved udvælgelsen:

- Eksport
- Nyskabende
- Partnerskabsinvolvering
- Samarbejde på tværs af områder
- Kommercielle muligheder
- Udbredelse af ny viden

Budget

Budgetskabelonen kan indhentes ved at kontakte chefkonsulent Hanne Merete Lassen på haml@di.dk.

Bestyrelsen

Få et indblik i fondens bestyrelse

 • Direktør for HR og Organisationsudvikling Pernille Tang Raschke (formand), DI
 • Bestyrelsesformand Anne Birgitte Lundholt, Naviair
 • Direktør Asbjørn Børsting, DAKOFO
 • Bestyrelsesmedlem Birthe Skands, Bryggeriet Skands A/S
 • Adm. direktør Casper Hansen, Technicon ApS
 • Professor og institutdirektør Mette Wier, DTU
 • Branch Manager Anders Holkmann Olsen, Nordea A/S

Historien

Læs historien bag Karl Pedersen og fonden, der går helt tilbage til 1934.

Karl Pedersen var iværksætter og fabrikant med store ambitioner for Danmark. I 1934 stiftede han en ingrediensfabrik på Frederiksberg i København, der senere blev verdensførende og kendt under navnet A/S Københavns Pektinfabrik. I 1968 solgte Karl Pedersen fabrikken for 450 mio. kr., og i dag er den kendt under navnet CP Kelco (CP for Copenhagen Pectin) og ligger i Lille Skensved ved Køge.

Efter salget oprettede Karl Pedersen fonden med det formål at styrke danske virksomheders eksport inden for det teknologiske område samt hjælpe ildsjæle med samme visioner som ham selv.

Fonden blev oprindeligt etableret på 10 mio. kr., men blev senere forøget med arven fra hustru Magda Karla Pedersen.

Hanne Merete Lassen

Hanne Merete Lassen

Seniorchefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3868
 • Mobil +45 5136 3166
 • E-mail haml@di.dk

Relateret indhold