Karl Pedersen og Hustrus Industrifond

Fonden er lukket for modtagelse af ansøgninger i 2020 og åbner igen for modtagelse af ansøgninger den 15. august 2021.

Fonden yder støtte til projekter, der styrker den danske eksportevne. Fonden støtter projekter, der er nyskabende og partnerskab baseret mellem flere virksomheder/institutioner inden for nedenstående temaer.

I 2019 havde fonden 50 års jubilæum og uddelte ekstraordinær store bevillingerne. I 2020 ønsker fonden at modtage søgninger op til 150.000 kr.

Fonden støtter

 • Udvikling af nye eksportværktøjer for små og mellemstore virksomheder (SMV) på tværs af fag- og sektorgrænser
 • Produktionsteknologi og fremstilllingsvirksomhed
 • Styrkelse af danske studerendes engagement og kompetencer

Støtteområderne er ikke i prioriteret rækkefølge.

 Fonden støtter ikke

 • Enkeltpersoners underhold      
 • Rejselegater/studieophold
 • Projekter der er rettet mod en enkelt virksomheds indtjening, da fonden lægger vægt på partnerskab
 • Projekter der ikke er nyskabende
 • Projekter der ikke er knyttet til Danmark
 • Generelle driftsudgifter der ikke er knyttet til et afgrænset projekt
 • Udgifter, der allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet

Ansøgningens indhold

Fonden tildeler kun midler på baggrund af en elektronisk ansøgning. Ansøgere bedes udfylde ansøgningsskemaet for at komme i betragtning til støtte. Vær opmærksom på, at der i ansøgningsskemaet er angivet et maksimalt antal tegn ved hvert punkt, som ansøgere ikke må overstige.

 • Projekttitel
 • Ansøgeroplysninger 
 • Formål
 • Hvilke(t) af følgende temaområder har projektet fokus på?
 • Ansøgt beløb fra fonden 
 • Uddybning af det nyskabende
 • Målgruppe 
 • Øvrige partnere bag projektet 
 • Indhold og hovedaktiviteter 
 • Leverancer 
 • Succeskriterier 
 • Andre fonde/legater
 • Budget 
 • Bilag

  

Årlig uddeling

Årlig uddeling op til :
150.000 kr.

Budget

Ønsker du at modtage budgetskabelonen, skal du kontakte chefkonsulent Hanne Merete Lassen på haml@di.dk.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FONDEN

ANSØG HER
Hanne Merete Lassen

Hanne Merete Lassen

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3868
 • Mobil +45 5136 3166
 • E-mail haml@di.dk