Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond

Legatet støtter unges uddannelse i udlandet inden for det tekniske, merkantile, juridiske, samfundsvidenskabelige og medicinske område.

DI administrerer ikke selve fonden, men prioriterer og indstiller ansøgere, der er under uddannelse inden for det tekniske område.

Legatet tildeles studerende/kandidater/ph.d., der ønsker at tage en del af igangværende uddannelse (minimum 3 måneder), en hel uddannelse eller forske (minimum 3 måneder) i udlandet.

Ansøgeren skal være akademisk dygtig, dvs. et karaktergennemsnit på minimum 8 og have en god anbefaling fra en anerkendt fagkyndig person/vejleder/professor eller lignende.

Har du generelle spørgsmål om legatet, ansøgningsprocedure eller lignende kontakt: Legat@Reinholdt-w-Jorcks-Fond.dk

Ansøgning

Hvis du vil søge legatet fra Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond, skal du indsende en ansøgning elektronisk via dette link: Ansøgningsskema

Frist for ansøgning

Legatet kan søges én gang om året i perioden:

1. august - 15. september.

Fonden meddeler midt i december, hvem der har fået legater.