Et Danmark i vækst og balance

DI’s vision er et åbent og velstående samfund i vækst og balance.

Et åbent samfund, hvor virksomhederne eksporterer varer og serviceydelser til hele verden. Hvor danske virksomheder løser globale udfordringer og bidrager til at opfylde FN’s Verdensmål. Et samfund, hvor danskerne har gode muligheder for at studere og arbejde i udlandet, og hvor vi trækker både investeringer og de dygtigste medarbejdere, studerende og forskere til Danmark, hvor de bidrager til fællesskabet.

Et velstående samfund, hvor danskerne både har tryghed og valgmuligheder i vores liv og hverdag. Hvor både virksomheder, borgere og politikere har overskud til at investere i fremtiden.

Et samfund i vækst, fordi udvikling er forudsætningen for, at også næste generation kan vokse op med den velstand og de muligheder, vi ønsker os i Danmark.

Et samfund i balance, hvor økonomisk vækst går hånd i hånd med bæredygtighed. Hvor alle danskere har adgang til uddannelse i verdensklasse. Hvor alle dele af landet tager del i udviklingen. Hvor både virksomheder og borgere betaler deres skat. Og hvor arbejdsgivere og arbejdstagere gennem den danske model forhandler løn og arbejdsforhold med hinanden, så alle får del i den fremgang, vi skaber sammen.