Stærke virksomheder i et stærkt samfund

Danmark skal være verdens bedste land at leve i og verdens bedste land at drive virksomhed i.

De to ting hænger uløseligt sammen.

Når virksomhederne og deres medarbejdere lykkes med at hente nye ordrer og eksportkroner hjem til Danmark, så vokser vores samlede velstand, og den enkelte dansker får flere penge mellem hænderne. Det giver flere muligheder i supermarkedet, på boligmarkedet og de mange andre steder, hvor vi træffer økonomiske valg i vores hverdag og tilværelse.

Vi får også flere muligheder som samfund – uanset om vi vælger at bruge pengene til at sænke skatten på arbejde eller udvikle vores offentlige sektor.

Vi får råd til at investere mere i vores fælles fremtid. Vi kan investere mere i skoler og uddannelse. Vi kan investere i den forskning og udvikling, som skal holde vores virksomheder i det globale førerfelt. Vi kan bygge og vedligeholde de veje, broer, jernbaner og busforbindelser, som både virksomheder og borgere har brug for. Vi kan give de mest effektive behandlinger, når vi bliver syge, og vi kan tage værdigt vare på hinanden, når vi bliver ældre.

Derfor har et stærkt samfund brug for stærke virksomheder – og omvendt.

Vi skaber fremtiden sammen

Danmark er blandt de mest velstående lande i verden, og den enkelte dansker har mange muligheder i livet. Vi nyder stor personlig frihed og tryghed. Vi er ét af de steder på kloden, hvor borgerne har allerstørst tillid til hinanden. Vi er et land, hvor velstanden kommer alle til gode.

Dét er takket være generationers samarbejde mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. Mellem politikere og virksomheder. Mellem Danmark og landene omkring os.

Sammen har vi danskere styrken til at gribe de globale muligheder og skabe den fremtid, vi drømmer om.

Foto: GettyImages