DI's direktion

Mød DI's syv direktionsmedlemmer.

Adm. direktør Karsten Dybvad

Karsten Dybvad

Adm. direktør Karsten Dybvad

Karsten Dybvad har været adm. direktør i DI siden 2010. Forinden har han haft en lang karriere som topembedsmand i centraladministrationen, hvor han bl.a. har været departementschef i Trafikministeriet, Finansministeriet og senest i Statsministeriet.

Karsten Dybvad er drevet af en vision om at skabe et åbent og velstående samfund i vækst og balance, og som sætter virksomhederne i centrum af den politiske og økonomiske debat. Han arbejder hver dag på at finde konkrete og robuste løsninger på store samfundsudfordringer, der påvirker erhvervslivet og borgerne i Danmark.

Han varetager en række bestyrelsesposter og tillidshverv; herunder som bestyrelsesformand for CBS, medlem af the Executive Board i BUSINESSEUROPE, bestyrelsesmedlem i Pension Danmark og Pension Danmark Holding samt bestyrelsesmedlem i PFA Pension og PFA Holding.

Karsten Dybvad er cand. polit. fra Københavns Universitet.

Pressefoto
Kontakt

Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Kim Graugaard startede sin karriere i DA og har været i DI siden 1993. Her er han bl.a. ansvarlig for personalejura, arbejdsmarkedspolitik, uddannelse (erhvervsuddannelser og videregående uddannelser) samt arbejdsmiljø.

Han har gennem tiden været hovedansvarlig for talrige overenskomstforhandlinger (senest i 2017) og har også deltaget aktivt i flere trepartsforhandlinger.

Kim Graugaard er næstformand i Industriens Pension, medlem af DA's bestyrelse, medlem af bestyrelse i ATP og dommer i Arbejdsretten.

Kim Graugaard er cand.scient.pol. fra Århus Universitet.

Pressefoto
Kontakt

Thomas Bustrup, direktør

Thomas Bustrup

COO og direktør Thomas Bustrup

Thomas Bustrup har været ansat i DI siden 1996 og har besiddet flere ledende stillinger i DI’s internationale områder. I dag er han Chief Operating Officer (COO) med ansvar for at udvikle DI’s interne økonomi-, it- og serviceenheder og DI’s ledelses- og kursustilbud til medlemmerne. Han står også i spidsen for den strategiske organisationsudvikling i DI samt arbejdet for at fastholde eksisterende og rekruttere nye medlemmer til DI. Sideløbende er Thomas fungerende direktør for DI’s internationale område.

Thomas varetager en række bestyrelsesposter og tillidshverv herunder i Global Compact Network Danmark, State of Green og Regeringens Udenrigspolitiske råd. Han er ligeledes næstformand i det uafhængige medie ’Verdens Bedste Nyheder’.

Thomas er cand.polit. fra Københavns Universitet samt PLD fra Harvard Business School, USA.  

Pressefoto 
Kontakt

Marion Hannerup, direktør

Marion Hannerup

Kommunikationsdirektør Marion Hannerup

Marion Hannerup blev ansat i DI i 2012 som overordnet ansvarlig for at udvikle DI’s kommunikation. Marion Hannerup har godt 25 års erfaring som journalist, nyhedsredaktør, chefredaktør og administrerende direktør fra tv og aviser. Hun har arbejdet med journalistik og kommunikation i både det private, det offentlige og i danske såvel som internationale virksomheder.

Marion Hannerup var blandt andet med til at sætte klima og miljø på den internationale dagsorden som chef for Kommunikation og Corporate Affairs i EU’s Miljøagentur. Hun var efter en række år som reporter på TVAvisen med til at lancere DR2 som nyhedsredaktør for Deadline og startede det prisvindende nyhedsmedie Dagens Medicin om sundhedssektoren for den svenske mediekoncern Bonnier. Hun har desuden været selvstændig kommunikationsrådgiver.

Blandt tillidshverv kan nævnes bestyrelsesmedlem i IPC – International Press Center og beskikket censor ved de journalistiske uddannelser på Danmarks Journalist og Mediehøjskole samt Syddansk Universitet.

Marion Hannerup er uddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Pressefoto
Kontakt                                    

Tine Roed, direktør

Tine Roed

Direktør Tine Roed

Tine Roed kom til DI som skattepolitisk chef i 2002 med henblik på at opbygge en ny skattepolitisk enhed, og siden 2008 har hun været medlem af direktionen. Hun har ansvar for bl.a. energi og klima, miljø, byggeri, transport, fødevarer, sundhed, digitalisering samt turisme. Før sin tid i DI havde Tine Roed en karriere i Finansrådet og Finanstilsynet.

Blandt en lang række bestyrelsesposter og tillidshverv kan nævnes medlem af Landsskatteretten, medlem af Det Miljøøkonomiske Råd, bestyrelsesmedlem i flere foreninger under Nykredit Invest samt medlem af bestyrelsen for Bestyrelsesforeningen.

Tine Roed er cand.jur. fra Københavns Universitet.

Pressefoto
Kontakt

Kent Damsgaard

Direktør Kent Damsgaard

Kent Damsgaard har siden 2016 været overordnet ansvarlig for DI’s aktiviteter indenfor økonomisk politik og analyse samt indenfor skat og regnskab. Han er desuden ansvarlig for DI’s SMV- og iværksætteraktiviteter og DI’s 19 regionale foreninger. Derudover har han en central rolle som DI-talsperson i den økonomiske debat.

Kent Damsgaard har tidligere været blandt andet underdirektør i ATP, erhvervsøkonomisk chef i DI, fagchef i Skatteministeriet og cheføkonom i Venstre.

Blandt tillidserhverv og bestyrelsesposter kan nævnes, at Kent Damsgaard er næstformand af Skatterådet, bestyrelsesmedlem i Fonden for Entreprenørskab og medlem af Danmarks Vækstråd.

Kent Damsgaard er uddannet cand.oecon. fra 2002.

Pressefoto
Kontakt

Lars Frelle-Petersen

Direktør Lars Frelle-Petersen

Lars Frelle-Petersen har været ansat i DI siden 1. marts 2018 med ansvaret for at udvikle DI’s digitaliseringspolitik. Han er desuden ansvarlig for branchefællesskabet DI Digital samt enheden for Forsvars- og Sikkerhedspolitik.

Lars Frelle-Petersen kommer til DI fra en stilling som afdelingschef for offentlig innovation i Finansministeriet. Han har tidligere været direktør i Digitaliseringsstyrelsen, vicedirektør i Økonomistyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen. Endvidere har han været kontorchef i Finansministeriet og i Videnskabsministeriet.

Lars Frelle-Petersen var fra 2015-2017 medlem af DI’s Digitaliseringspanel, der bestod af topledere fra både det private og det offentlige med viden om digitalisering. Panelet var nedsat for at sætte retningen for DI’s digitaliseringsindsats, som han nu har ansvaret for.
Blandt tillidshverv kan nævnes medlem af bestyrelsen for MADE, Bestyrelsesformand i Roskilde Kulturservice A/S og medlem af forretningsudvalget for Roskilde Festival-gruppen. Derudover sidder Lars Frelle-Petersen i en række aftagerpaneler for forskellige universiteter (KU, ITU og RUC).

Lars Frelle-Petersen er uddannet cand.scient.adm fra 1998.

Pressefoto
Kontakt