DI's direktion

Mød DI's seks direktionsmedlemmer.

Lars Sandahl Sørensen

Adm. direktør Lars Sandahl Sørensen

Lars Sandahl Sørensen er DI's nye adm. direktør, tiltrådt 15. august 2019. 

Lars Sandahl Sørensen kommer fra en stilling som koncerndirektør i SAS, hvor han bl.a. har stået i spidsen for virksomhedens udviklings- og transformationsinitiativer samt en række af SAS-gruppens selskaber. 

Lars Sandahl Sørensen har tidligere bl.a. været seniorrådgiver for en række investeringsselskaber og kapitalfonde, ligesom han har været kommerciel direktør på koncernniveau i ISS Group, adm. direktør for Visit Denmark/Dansk Turistråd og seniorkonsulent i DI's internationale område. Han har også været ansat i Udenrigsministeriet.

Lars Sandahl Sørensen har boet og arbejdet i bl.a. Japan, Storbritannien, USA og Australien. Ud over sine ansættelser har Lars Sandahl Sørensen haft – og har fortsat – en lang række bestyrelsesposter herhjemme og i udlandet.

Pressefotos

Kim Graugaard

Vice adm. direktør Kim Graugaard

Kim Graugaard startede sin karriere i DA og har været i DI siden 1993. Her er han bl.a. ansvarlig for personalejura, arbejdsmarkedspolitik, uddannelse (erhvervsuddannelser og videregående uddannelser) samt arbejdsmiljø.

Han har gennem tiden været hovedansvarlig for talrige overenskomstforhandlinger (senest i 2017) og har også deltaget aktivt i flere trepartsforhandlinger.

Kim Graugaard er næstformand i Industriens Pension, medlem af DA's bestyrelse, medlem af bestyrelse i ATP og dommer i Arbejdsretten.

Kim Graugaard er cand.scient.pol. fra Århus Universitet.

Pressefoto
Kontakt

Thomas Bustrup, direktør

Thomas Bustrup

COO/direktør Thomas Bustrup

Thomas Bustrup har været ansat i DI siden 1996 og har besiddet flere ledende stillinger i DI’s internationale områder. I dag er han Chief Operating Officer (COO) med ansvar for at udvikle DI’s interne økonomi-, it- og serviceenheder og DI’s ledelses- og kursustilbud til medlemmerne. Han står også i spidsen for den strategiske organisationsudvikling i DI samt arbejdet for at fastholde eksisterende og rekruttere nye medlemmer til DI. Derudover er Thomas direktør for DI’s internationale område.

Thomas varetager en række bestyrelsesposter og tillidshverv herunder i Global Compact Network Danmark, State of Green og Regeringens Udenrigspolitiske råd. Han er ligeledes næstformand i det uafhængige medie ’Verdens Bedste Nyheder’.

Thomas er cand.polit. fra Københavns Universitet samt PLD fra Harvard Business School, USA.  

Pressefoto 
Kontakt

Marion Hannerup, direktør

Marion Hannerup

Kommunikationsdirektør Marion Hannerup

Marion Hannerup blev ansat i DI i 2012 som overordnet ansvarlig for at udvikle DI’s kommunikation. Marion Hannerup har godt 25 års erfaring som journalist, nyhedsredaktør, chefredaktør og administrerende direktør fra tv og aviser. Hun har arbejdet med journalistik og kommunikation i både det private, det offentlige og i danske såvel som internationale virksomheder.

Marion Hannerup var blandt andet med til at sætte klima og miljø på den internationale dagsorden som chef for Kommunikation og Corporate Affairs i EU’s Miljøagentur. Hun var efter en række år som reporter på TVAvisen med til at lancere DR2 som nyhedsredaktør for Deadline og startede det prisvindende nyhedsmedie Dagens Medicin om sundhedssektoren for den svenske mediekoncern Bonnier. Hun har desuden været selvstændig kommunikationsrådgiver.

Blandt tillidshverv kan nævnes bestyrelsesmedlem i IPC – International Press Center og beskikket censor ved de journalistiske uddannelser på Danmarks Journalist og Mediehøjskole samt Syddansk Universitet.

Marion Hannerup er uddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Pressefoto
Kontakt                                    

Kent Damsgaard

Direktør Kent Damsgaard

Kent Damsgaard har siden 2016 været overordnet ansvarlig for DI’s aktiviteter indenfor økonomisk politik og analyse samt indenfor skat og regnskab. Han er desuden ansvarlig for DI’s SMV- og iværksætteraktiviteter, DI’s 18 regionale foreninger samt en række af DI’s erhvervspolitiske enheder og branchefællesskaber, herunder bl.a. energi og klima, miljø, byggeri, transport, fødevarer, sundhed samt turisme. Derudover har han en central rolle som DI-talsperson i den økonomiske debat.

Kent Damsgaard har tidligere været blandt andet underdirektør i ATP, erhvervsøkonomisk chef i DI, fagchef i Skatteministeriet og cheføkonom i Venstre.

Blandt tillidserhverv og bestyrelsesposter kan nævnes, at Kent Damsgaard er næstformand i Skatterådet, medlem af Det Økonomisk Råd, medlem af Erhvervslivets EU- og Regelforum, bestyrelsesmedlem i Fonden for Entreprenørskab og formand for Karl Pedersens og Hustrus Industrifond.

Kent Damsgaard er uddannet cand.oecon. fra 2002.

Pressefoto
Kontakt

Lars Frelle-Petersen

Direktør Lars Frelle-Petersen

Lars Frelle-Petersen har været ansat i DI siden 1. marts 2018 med ansvaret for DI’s digitaliseringsdagsorden. Han er desuden ansvarlig for branchefællesskabet DI Digital samt enheden for Forsvars- og Sikkerhedspolitik.

Lars Frelle-Petersen kommer fra en stilling som afdelingschef for offentlig innovation i Finansministeriet. Han har tidligere været direktør i Digitaliseringsstyrelsen, vicedirektør i Økonomistyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen. Endvidere har han været kontorchef i Finansministeriet og i Videnskabsministeriet.

Lars Frelle-Petersen var fra 2015-2017 medlem af DI’s Digitaliseringspanel, der bestod af topledere fra både det private og det offentlige med viden om digitalisering. Panelet var nedsat for at sætte retningen for DI’s digitaliseringsindsats, som han nu har ansvaret for.
Blandt tillidshverv kan nævnes bestyrelsesformand for Foreningen Roskilde Festival, medlem af bestyrelsen for IT-Universitetet, bestyrelsen for MADE og bestyrelsen for Denmark Bridge. Derudover sidder Lars Frelle-Petersen i rådgivningspaneler for forskellige universiteter (KU og RUC).

Lars Frelle-Petersen er uddannet cand.scient.adm fra 1998.

Pressefoto
Kontakt