Karriere som jurist

DI har den største afdeling i Danmark, der rådgiver om arbejds- og ansættelsesret. Læs her om de muligheder, DI kan tilbyde.

Kan jeg blive uddannet advokat i DI?

Ja, du har mulighed for at blive advokat, hvis du bliver ansat i DI. Hvis du tager en advokatuddannelse hos os, bliver du en del af et hold unge advokatfuldmægtige, som du kan sparre med. Derudover har vi i DI 50 advokater, og du får en af dem tilknyttet som principal. Du følger på helt traditionel vis advokatfuldmægtigkurserne sideløbende med dit arbejde. Din retssagsprøve vil være en helt konkret sag fra dit daglige arbejde.
Når du er blevet advokat, får du fuld adgang til at videreudvikle dine kompetencer ved både at deltage i kurser (eksterne og interne) og ved at opnå en solid erfaring fra konkrete sager.

Får jeg ansvar fra dag et?

Ja, som jurist eller advokat i DI får du hurtigt meget ansvar. Du yder dagligt rådgivning til medlemsvirksomhederne og fører selv ordet ved de hyppige forhandlinger med DI’s modparter.

Kan jeg arbejde med andet end kollektiv arbejdsret?

Ja, selv om DI er skrappe til kollektivt arbejdsret, har DI har en hel afdeling, som er specialiseret i funktionærjura. Du har derfor også gode muligheder for at specialisere dig i individuel ansættelsesret, hvis det er dét, du ønsker dig.

Bliver jeg sendt ud til min første forhandling med det samme?

Nej, men du bliver kastet ud i det, så snart du føler dig klar til det, og du vil hurtigt få opgaver med at rådgive virksomheder om ansættelsesforhold. Du får adgang til rigtig god sparring med DI’s konsulenter og advokater inden for de enkelte områder, som altid sidder klar til at hjælpe. Vi dyrker den høje faglighed og har et godt kollegialt sammenhold.

Som juridisk konsulent i DI, har jeg så mulighed for at avancere?

Ja, DI er en stor organisation med mulighed for, at du kan uddanne dig som advokat og eventuelt føre retssager i vores retssagsenhed, hvis du har særlig interesse og evner for det.

Du har også gode muligheder for at rokere, så du udvikler dine kompetencer ved f.eks. at rådgive forskellige brancher eller specialisere dig i f.eks. forskels- og ligebehandling, virksomhedsoverdragelse eller kollektive afskedigelser ved at indgå i eller være tovholder for teams af specialister. Hvis du ønsker at arbejde mere politisk med lovforslag og interessevaretagelse, kan det også være en mulighed.

Hvilke opgaver kan jeg få som jurist eller advokat i DI?

Som jurist eller advokat i DI har du også andre arbejdsopgaver end den daglige rådgivning af medlemsvirksomhederne og forhandlingerne med DI’s modparter. Du kan f.eks. få til opgave at skrive et notat om udviklingen inden for handicap som beskyttelsesområde eller forberede undervisning for virksomheder om en bestemt overenskomst eller et udvalgt emne. Du kan også få et ansvar i et foreningssekretariat, få en særlig rolle ved overenskomstfornyelserne eller skulle bidrage til et høringssvar om eksempelvis ændrede regler for konkurrenceklausuler.

Hvis du bliver medlem af retssagsenheden, fylder dit retssagsarbejde meget, og du får gode muligheder for at få en masse procedureerfaring, da der både skal procederes i de fagretlige sager og de civile retssager, som DI fører.

Inge Trier

Inge Trier

Fagleder, Rekruttering

  • Direkte +45 3377 3867
  • Mobil +45 2172 0072
  • E-mail itr@di.dk

Relateret indhold