Om DI

Studerende i juravagten

Maya Ottesen, stud.jur. i Dansk Industri fortæller om sit arbejde i Juravagten.

Hvor i DI arbejder du?

Jeg er ansat som stud.jur. i Dansk Industris personalejuridiske rådgivningscenter, som bistår DI’s medlemsvirksomheder med spørgsmål og problemstillinger inden for det arbejds- og ansættelses-retlige område.

Maya Ottesen, stud.jur.

Hvor mange timer arbejder du om ugen?

Jeg arbejder ca. 15 timer ugentligt, fordelt på to dage om ugen. Arbejdstiden planlægges af studen-terne selv, og dette giver derfor den fornødne fleksibilitet til studie, eksamensperioder og ferie. Det-te anser jeg som en stor fordel, da man på den måde også kan varetage sit studie.

Hvorfor blev du interesseret i netop Dansk Industri?

Jeg blev interesseret i netop Dansk Industri, da det er Danmarks største erhvervsorganisation, som blandt andet rådgiver 11.000 medlemsvirksomheder inden for personalejura, arbejdsret og over-enskomster.

Jeg fandt jobbet gennem et jobopslag, og syntes at stillingen lød interessant og lærerig. Det har al-tid været vigtigt for mig at tilegne mig ny viden og nye kompetencer, og med jobbet hos Dansk In-dustri havde jeg mulighed for at udvikle mig selv og mine juridiske evner. Herudover tiltalte det mig meget, at man som student i DI får meget ansvar, og at man har direkte kontakt til DI’s med-lemsvirksomheder, hvilket giver en god praktisk forståelse for, hvordan juraen skal bruges og for-midles uden for studiebøgerne.

Herudover fandt jeg det også tiltalende, at man både får lov til at arbejde selvstændigt, men at man samtidig også indgår i teams og samarbejder med dygtige kollegaer på tværs af DI’s organisation.

Hvad arbejder du med?

Som stud.jur. i Dansk Industri yder man juridisk rådgivning direkte til DI’s medlemsvirksomheder inden for det arbejds- og ansættelsesretlige område. Rådgivningen kan spænde over meget simple og basale spørgsmål til mere komplekse og uregulerede problemstillinger, hvilket gør jobbet særligt spændende.

Rådgivningen er skriftlig og telefonisk, og indeholder gennemlæsning og formulering af ansættel-seskontrakter, lokalaftaler, virksomhedspolitikker, advarsler og opsigelser mv. Herudover er der også mulighed for at bistå DI’s advokater og jurister i deres juridiske arbejde, hvilket giver mulig-hed for at hjælpe til med juridiske projekter af forskellig art.

Som student arbejder man endvidere meget selvstændigt, hvilket kræver ansvarsbevidsthed, gode samarbejdsevner – og at man trives i den udadvendte rolle som rådgiver. Det er særligt vigtigt, at man evner at finde de bedste praktiske løsninger til DI’s virksomheder på baggrund af en solid teo-retisk juridisk viden. Man finder derfor meget hurtigt ud af, at ens juridiske kunnen fungerer bedst med en praktisk løsning.

Havde du relevant erhvervserfaring, da du fik jobbet?

Ja – jeg havde både erfaring fra den private og den offentlige sektor.

Mit første relevante studiejob var som stud.jur. hos IF Skadeforsikring, hvor jeg bistod den afde-ling, der sad med sager inden for retshjælpsforsikringen. Her fik jeg en god forståelse for, hvad det vil sige at udøve god service samt erfaring inden for kundekontakt samt formidling til kunder og advokater.

Inden jeg blev ansat i Dansk Industri, var jeg ansat som stud.jur. i Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor mit job primært bestod i traditionel juridisk sagsbehandling. Her arbejdede jeg med sagsbe-handling af klager over sundhedsfaglig virksomhed.

Hvordan er jobbet relevant for en stud. jur., og hvilke fag har været mest relevante for dig? 
Jobbet er relevant for en stud.jur., da man får en praktisk føling af juraen. Jobbet er et udviklende og fagrelevant supplement til en juridisk uddannelse, og giver mulighed for at tilegne sig juridiske færdigheder, som man kan bruge i forbindelse med jobs efter studiet. Jeg har haft faget individuel arbejdsret og det er helt klart det fag, der har været mest relevant.

Hvad er det bedste ved jobbet?

Det er svært at gøre op, hvad der er det bedste ved jobbet. Jeg er dog særligt glad for det gode ar-bejdsklima med engagerede og dygtige kollegaer. Udover det gode arbejdsmiljø, er det store ansvar og de udfordrende opgaver også en stor del af glæden ved jobbet hos Dansk Industri.

Er der medarbejdergoder og sociale arrangementer på jobbet?

Der er mange sociale tiltag i Dansk Industri, som man kan vælge at deltage i. Dette indebærer fest, kunst, vin og sport. Eksempelvis er DI’s Personaleforening (DIP) i den grad med til at styrke det kollegiale sammenhold ved at arrangere mange forskellige begivenheder, såsom store fester, ud-flugter, fredagsbarer mv. Herudover arrangerer studenterne også internt fester, en øl efter arbejde og meget andet.

Kan du se dig selv arbejde videre i Dansk Industri, når du er færdig på studiet?

Ja, det kan jeg helt bestemt. DI er en fantastisk arbejdsplads, som giver mulighed for faglig og per-sonlig udvikling.

Relateret