Jurist eller erhvervsjurist i DI

I DI rådgiver over 100 jurister, advokater, erhvervsjurister og konsulenter danske virksomheder inden for arbejds- og ansættelsesret. Læs her om de juridiske karriereveje i DI.

DI repræsenterer over 19.000 danske virksomheder inden for et bredt spekter af brancher. Arbejdsopgaverne i DI Personalejura er derfor meget varierende, og ikke to arbejdsdage er ens. Vi er frontløbere på faglighed, når det gælder ansættelses- og arbejdsret.

Som jurist /erhvervsjurist i DI består dine primære arbejdsopgaver i selvstændig sagsbehandling og rådgivning af DI’s medlemsvirksomheder i ansættelses- og arbejdsretlige problemstillinger. Du yder dagligt rådgivning til virksomhederne og fører ordet ved de hyppige forhandlinger med DI’s modparter.

Andre opgaver kan være at gennemføre juridiske analyser af ansættelsesretlige problemstillinger, undervise virksomhederne og formidle viden om regler og afgørelser eller indgå i teams og projektgrupper inden for specifikke faglige områder. Du kan også få et ansvar for at supportere bestyrelser i et foreningssekretariat, en særlig rolle ved overenskomstforhandlingerne eller skulle bidrage til et høringssvar til myndighederne om f.eks. ændrede regler på et konkret område.

Dine udviklingsmuligheder

I DI Personalejura er der flere juridiske karriereveje, du kan følge, når du er færdiguddannet jurist eller erhvervsjurist. Du kan arbejde som juridisk konsulent eller gennemføre DI’s egen advokatuddannelse. I begge tilfælde vil du arbejde selvstændigt med egne sager fra din første dag. Du får et stort ansvar og kan forvente en stejl læringskurve. Du får samtidig adgang til et stærkt fagligt netværk af konsulenter og juridiske specialister.

Du har gode muligheder for at rokere, så du udvikler dine kompetencer ved f.eks. at rådgive forskellige brancher eller specialisere dig i f.eks. forskels- og ligebehandling, virksomhedsoverdragelse eller kollektive afskedigelser ved at indgå i teams af specialister. Hvis du ønsker at arbejde mere politisk med lovforslag og interessevaretagelse, kan det også være en mulighed. Vi udvikler løbende vores juridiske services til medlemmerne, bl.a. med digitale selvbetjeningsløsninger (Legal Tech), og i det arbejde kan du komme til at spille en central rolle.

DI’s egen advokatuddannelse

DI er en stor organisation, hvor der er mulighed for at uddanne sig som advokat. Hvis du tager en advokatuddannelse hos os, bliver du en del af et hold advokatfuldmægtige, som du kan sparre med. Derudover får du en af DI’s advokater tilknyttet som din principal. Du følger på helt traditionel vis advokatfuldmægtigkurserne sideløbende med dit arbejde. Din retssagsprøve vil være en helt konkret sag fra dit daglige arbejde.

Vi vinder ved viden

I DI Personalejura får du over 100 engagerede kolleger med juridisk baggrund, som alle brænder for at skabe tryghed, når der opstår tvivl hos virksomhederne. Vi bistår danske virksomheder i op mod 60.000 sager og fører op til 150 retssager og faglige voldgifter om året. Vi er ansvarlige for mere end 200 overenskomster på det danske arbejdsmarked.

De fleste af os holder til i Industriens Hus ved Rådhuspladsen i København. Her er arbejdsmiljøet uformelt og præget af højt engagement, hjælpsomhed og faglig sparring. Vi lægger stor vægt på arbejdsglæde, et godt sammenhold og personlig udvikling. Vi holder jævnligt fredagsbar og andre sociale arrangementer. Vi har en fantastisk kantine, hvor vi mødes over en lækker frokost.

Udover arbejds- og ansættelsesret er det også muligt at beskæftige sig med andre juridiske områder i DI. Det gælder bl.a. erhvervsjura, skatteret, foreningsjura, miljøret, arbejdsmiljøret samt EU-ret.

Kristina Krantz Wilkki

Kristina Krantz Wilkki

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3474
  • Mobil +45 6122 3464
  • E-mail krwi@di.dk