Pernille Tang Raschke

Pernille Tang Raschke

Direktør for HR og organisationsudvikling

  • Direkte +45 3377 3601
  • Mobil +45 2011 8114
  • E-mail ptra@di.dk