Sune K. Jensen

Sune K. Jensen

Sekretariatsleder, Turisme og oplevelsesøkonomi