Nina Lykke Kjeldsen

Nina Lykke Kjeldsen

Chef for Personalejura Forretningsudvikling og Legal Tech