Marianne Nygaard Ditlefsen

Marianne Nygaard Ditlefsen

Chef for Medlemsrelationer og SMV-indsatser

  • Direkte +45 3377 3162
  • Mobil +45 2671 6545
  • E-mail msoe@di.dk