Lars Storr-Hansen

Lars Storr-Hansen

Erhvervsudviklingsdirektør

  • Direkte +45 7216 0101
  • Mobil +45 4119 3304
  • E-mail lsh@di.dk