30.08.17 Om DI Pressemeddelelse

DI: Vækstudspil en tiltrængt håndsrækning til danske virksomheder

Regeringens erhvervs- og vækstudspil får en positiv modtagelse fra Dansk Industri, som opfordrer Folketingets partier til at stå sammen om at gøre et godt udspil til en fremragende aftale, der gør op med bøvlede afgifter, sikrer ny kapital til små og mellemstore virksomheder og trækker endnu flere investeringer til Danmark.

- Regeringen lægger op til at give vores virksomheder og deres medarbejdere en tiltrængt håndsrækning på en lang række områder, hvor virksomheder efterspørger bedre vilkår. Det er godt nyt, for når det går vores virksomheder godt, skaber det flere job og øget velstand i Danmark, siger adm. direktør Karsten Dybvad, DI.

Han glæder sig over, at regeringen vil forbedre vilkårene for små og mellemstore virksomheder, der har brug for kapital til at investere. Det skal bl.a. ske ved at skabe bedre muligheder for den enkelte dansker for at placere sin opsparing i unoterede virksomheder og gennem mindre skrappe kapitalkrav til at etablere aktieselskaber.

- Mange af vores små og mellemstore virksomheder kunne opleve højere vækst og dermed skabe flere arbejdspladser, hvis de havde nemmere ved at tiltrække investorer. Derfor er vi godt tilfredse med, at regeringen – ligesom DI – ønsker at gøre det nemmere for danskerne at placere deres opsparing i unoterede virksomheder og gøre det billigere og lettere at etablere aktieselskaber, siger Karsten Dybvad.

DI tager også godt imod forslaget om at rydde op i de mange punktafgifter, som skaber unødigt besvær for virksomhederne – og gør det dyrere at være dansker.

- Det er en stor lettelse for mange virksomheder, at regeringen nu skærer igennem og foreslår at sløjfe de bøvlede danske afgifter på nødder, til gavn for både virksomheder og forbrugere. En ambitiøs saneringspakke vil give virksomhederne mulighed for at bruge færre kræfter på at tumle med afgifter – og flere ressourcer til at skabe værdi, siger Karsten Dybvad.

Udvidelsen af forskerskatteordningen fra fem til syv år er endnu et af de elementer i udspillet, der vinder gehør i DI.

- Det er stærkt efterspurgt hos vores virksomheder, at vi får udvidet forskerskatteordningen. Det vil hjælpe danske virksomheder med at tiltrække og fastholde de højtkvalificerede medarbejdere, de har så hårdt brug for, så vi kan fastholde produktion og udvikling her i Danmark, siger Karsten Dybvad.

Han opfordrer til, at regeringen og de øvrige politiske partier i de videre forhandlinger også inddrager andre tiltag, der kan gøre det endnu mere attraktivt for virksomheder at investere her i Danmark. Det vil ikke mindst være gavnligt for danske virksomheder, hvis politikerne afskaffer NOx-afgiften og fjerner den begrænsning, der i dag er på at kunne afskrive tidligere års underskud, som stammer fra store investeringer. Og så bør politikkerne sikre, at selskabsskatten hele tiden er konkurrencedygtig i forhold til landene omkring os, mener DI.

- Hvis Danmark fortsat skal være konkurrencedygtig i forhold til vores nabolande, bør vi lægge en helstøbt plan for, hvordan vi skaber det mest attraktive investeringsmiljø i Danmark. Både skattekommissionen og Vismændene har foreslået at fjerne den begrænsning, der er i dag er på, at kunne udnytte tidligere års underskud, fordi det afholder virksomhederne fra at gennemføre store, langsigtede investeringer. Og så bør Folketingets partier stå sammen om at sikre, at vi bedst muligt tilpasser selskabsskatten, så Danmark ikke sakker bagud i forhold til landene omkring os, siger Karsten Dybvad.

Rich Text

Jonas Forup Stubkjær

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 4719
  • Mobil +45 2830 1544
  • E-mail jofs@di.dk

Relateret