07.09.17 DI Pressemeddelelse

Danske virksomheder har gjort årsrapporten til et strategisk værktøj

Årsrapporten har hidtil været en pligtopgave for mange børsnoterede virksomheder og har i årevis lidt under at være svær at finde rundt i og indviklet at læse. Det har en række danske virksomheder ændret fundamentalt ved.

De danske virksomheder viser nu vejen for resten af verdens virksomheder til, hvordan årsrapporten kan bruges som et strategisk kommunikationsværktøj, der giver mening for investorerne.

Det har fået den instans, der fastlægger standarderne for årsrapporternes indhold og udformning, IASB, til at tage notits. Det er bl.a. en mere intuitiv organisering, flot og relevant opsætning og en høj transparens, der har fået international opmærksomhed og anerkendelse. Og det er netop nogle af de elementer, der belønnes, når den årlige Årsrapportpris uddeles torsdag den 7. september i Industriens Hus.

- IASB arbejder målrettet på at øge værdien af virksomhedernes rapportering, og vi har adskillige projekter i gang, som har til formål at hjælpe dem på vej til at blive mere brugervenlige i deres kommunikation. Vi er store fortalere for, at årsrapporten bruges som et strategisk værktøj – og ikke bare betragtes som ren compliance. Derfor er det også glædeligt at se, når virksomheder foregår med et godt eksempel, som andre kan efterleve, og vi i IASB kan lade os inspirere af, siger Hans Hoogervorst, formand for IASB.

En af foregangsvirksomhederne er Carlsberg, som for fire år siden sadlede om og tilpassede sin kommunikation, så den bedre matchede de behov, deres investorer har. Nu fire år senere står Carlsberg igen som vinder – med særlig ros til læsevenligheden fra både dommerkomite og investorer.

- Vores mål er at sikre, at vores eksterne rapportering er relevant for alle interessenter og fokuserer på vores strategiske prioriteter og økonomiske udvikling samtidig med, at vi lever op til de stigende lovgivningsmæssige og tekniske krav. Vi er meget stolte over, at vores arbejde er blevet anerkendt af dommerkomiteen, og at vi har fået Årsrapportprisen 2017, siger CFO Heine Dalsgaard, Carlsberg.

Den nye mere brugerrettede tendens vækker også glæde hos FSR – danske revisorer, der roser danske virksomheder for deres nytænkning og fokus på investorernes behov.

- Flere analyser har vist, at årsrapporten er den vigtigste kilde til information om virksomhedernes økonomiske sundhedstilstand for investorer, kreditorer og andre brugere af regnskabet. Derfor skal der lyde en stor ros til Carlsberg for at gå forrest og vise veje til, hvordan virksomhederne kan kommunikere mere klart og målrettet i årsrapporten. Dagen i dag har desuden vist, at danske virksomheder rapporterer på et højt niveau med meget informative og brugervenlige regnskaber. Det har stor samfundsmæssig værdi og er med til at holde transaktionsomkostningerne nede, siger adm. direktør Charlotte Jepsen, FSR – danske revisorer.

Ifølge Dansk Industri stopper trenden ikke her. Danske virksomheder skal nemlig hele tiden tilpasse sig deres brugeres behov – særligt når behovene løbende ændrer sig.

- Formålet med rapporteringen er jo at give den relevante information til omverdenen med færrest mulige administrative byrder for virksomhederne. Det er derfor godt at se, at reglerne løbende tilpasses, og at virksomhederne hele tiden forbedrer kommunikationen med investorerne. For investorernes efterspørgsel på information har ændret sig meget og vil også gøre det fremover. F.eks. vil investorernes sammensætning kunne ændre sig, når vi forhåbentlig lykkes med at få udbredt aktiekulturen, som regeringen med sit erhvervs- og iværksætterudspil har lagt op til, siger vicedirektør Kent Damsgaard, DI.

Jonas Forup

Jonas Forup

Konsulent

  • Direkte +45 3377 4719
  • Mobil +45 2830 1544
  • E-mail jofs@di.dk

Relateret indhold