12.09.17 DI Pressemeddelelse

Der er gode job inden for handel, transport og service

Medarbejderne inden for handel, transport og service er glade for deres arbejde og føler selv, at de gør en forskel. Alligevel viser en undersøgelse, at kun en lille del af danskerne synes, at det er attraktivt at arbejde inden for de tre brancher. Det skal ændre sig, hvis brancherne ikke skal komme til at mangle medarbejdere i fremtiden, mener DI.

Kun en fjerdedel af de danskere, der ikke arbejder inden for handel, transport og service, synes, at det er gode job inden for de tre brancher, viser undersøgelsen, som analyseinstituttet Userneeds har lavet for DI Handel, DI Transport og DI Service.

Undersøgelsen viser også, at 83 procent af de nuværende medarbejdere i brancherne er glade for deres job. Men de oplever fordomme om, at de kun har fået deres job, fordi de ikke kunne få andet, og at de har et arbejde, som ikke kræver nogen faglighed.

”Vi er alle sammen afhængige af, at der er mennesker, der er med til at holde samfundet i gang som lagermedarbejdere, renovationsmedarbejdere og rengøringsassistenter. Uden dem vil Danmark gå i stå. De skal altså vide, at vi har brug for dem”, siger Tine Roed, direktør i DI.

Medarbejdere i de tre brancher er mere tilfredse med deres arbejde end medarbejdere i andre brancher. De fortæller, at de har gode kolleger (58 pct.), en stor grad af frihed i arbejdet (50 pct.) og følelsen af at være med til at gøre en forskel (42 pct.).

”Vi kan se, at vi inden for relativt kort tid kommer til at mangle medarbejdere inden for alle tre brancher. Derfor er det et stort problem, at job inden for handel, transport og service har så dårligt et image”, siger Tine Roed, direktør i DI

DI Handel, DI Transport og DI Service lancerer i dag kampagnen ”Godt Job”, som skal udbrede kendskabet til de mange forskellige job i de tre brancher.

”Vi skal få de positive historier fra arbejdspladserne ud i offentligheden, så medarbejdere kan få den anerkendelse, de fortjener, og så danskernes billede af, hvad der er et godt job, kan blive nuanceret” siger Tine Roed.

FAKTA

Om kampagnen
For få overvejer at arbejde inden for de tre brancher, og derfor risikerer vi, at vi inden for få år kommer til at mangle medarbejdere inden for handels-, transport- og servicebranchen, hvis ikke danskerne begynder at se lidt mere positivt på disse erhverv.
En landsdækkende undersøgelse viser, at medarbejderne i disse brancher er meget tilfredse med deres job - stort set tilsvarende jobtilfredsheden i resten af den danske befolkning. Derfor lancerer DI Handel, DI Transport og DI Service sammen en kampagne, som skal fremhæve de positive sider af job inden for de tre brancher.
Kampagnen lanceres i uge 36 og har til formål at nuancere danskernes opfattelse af, hvad et godt job er. Kampagnen viser således, at et godt job kan være mange ting, og at det er individuelt, hvad vi betragter som et godt job.

Om undersøgelsen
I samarbejde med Userneeds har DI Handel, Transport og Service foretaget en befolkningsundersøgelse blandt danskere i aldersgruppen 18-70 år samt medarbejdere i handel-, transport- og servicebranchen. Indsamlingen af besvarelser er foretaget som CAWI (computer-assisted web interviews) blandt tilfældigt udvalgte repræsentanter fra målgruppen i Userneeds’ Danmarkspanel i perioden 9. maj til 11. juni 2017. Der er foretaget i alt 2076 interviews med henholdsvis 1056 respondenter i handels-, transport- og servicebrancherne og 1020 respondenter i den øvrige danske befolkning. Undersøgelsens hovedresultater er præsenteret herunder.

I undersøgelsen er der blevet spurgt ind til ni forskellige job fordelt på de tre brancher: chauffør, renovationsmedarbejder, flyttemand, lagermedarbejder, sælger, kundeservicemedarbejder, rengøringsmedarbejder, vagt og kantinemedarbejder.

Udvalgte tal fra undersøgelsen
• I gennemsnit forbinder 25 pct. af danskerne, der ikke arbejder i handels-, transport- eller servicebranchen, i nogen/høj grad et job i en af de tre pågældende brancher med at være et godt job. Danskerne har forskellige holdninger til de ni job, så dette gennemsnit indeholder et spænd, som går fra synet på lagermedarbejderens job (32 pct. forbinder det med et godt job) til rengøringsmedarbejderens job (13 pct. forbinder det med et godt job).

• I gennemsnit kender 27 pct. af danskerne, der ikke er ansat i handels-, transport- og servicebrancherne, til indholdet i de ni udvalgte jobs i brancherne. Der er forskelligt kendskab til de ni job, så dette gennemsnit indeholder et spænd, som går fra størst kendskab af indholdet i kundeservicemedarbejderens job (37 pct.) til lavest kendskab til indholdet i renovationsmedarbejderens job (18 pct.).

• De nuværende medarbejdere i handels-, transport- og servicebrancherne er først og fremmest tilfredse med deres job, fordi de har gode kolleger, en stor grad af frihed i arbejdet, og fordi de føler, at de gør en forskel.
o Gode kolleger (58 pct.)
o Fleksible arbejdstider (25 pct.)
o Stor grad af frihed (50 pct.)
o Jeg føler jeg er med til at gøre en forskel (42 pct.)
o Man tager ikke arbejdet med hjem, når man har fri (41 pct.)
o Jeg får meget ansvar (25 pct.)
o Stabile arbejdstider (29 pct.)

• 40 pct. af de nuværende medarbejdere i handels-, transport- og servicebrancherne oplever, at der er fordomme om deres job.

• 83 pct. af de nuværende medarbejdere i handels-, transport- eller servicebrancherne er glade for deres job.

• 80 pct. af den øvrige danske befolkning, som ikke arbejder i handels-, transport eller servicebrancherne, er glade for deres job.

Claus Kaae-Nielsen

Claus Kaae-Nielsen

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 3820
  • Mobil +45 2332 6829
  • E-mail clkn@di.dk

Relateret