07.09.17 DI Pressemeddelelse

DI: Regeringsudspil vil sætte stopper for det offentliges opgavetyveri

Det ser ud til, at der endelig bliver sat en stopper for, at det offentlige driver erhvervsvirksomhed i unfair konkurrence med private virksomheder. Regeringen har netop fremlagt et udspil, der skal forhindre det offentlige i at udføre opgaver, der ligger uden for det offentliges kerneområde. DI glæder sig over udspillet og håber, at regeringen kan finde flertal for at trække en klar streg i sandet.

 
- Det er fantastisk godt nyt for landets mange små og store virksomheder, at vi nu får sat klare grænser for, hvilke opgaver myndigheder må løse. Det har længe været et problem for virksomhederne, at de oplever konkurrence fra den offentlige sektor. Men med regeringens udspil håber vi, at det bliver begrænset mærkbart. Det offentlige skal ikke konkurrere på markeder, hvor de private er i forvejen, siger direktør Tine Roed, DI.

I de situationer, hvor det offentlige undtagelsesvist får mulighed for at konkurrere på det private marked, er det vigtigt, at prisen sættes korrekt, mener DI.

- Hvis myndigheder konkurrerer på nogle områder, er det helt afgørende, at prisen sættes korrekt, så virksomheder og det offentlige konkurrerer på lige vilkår. Det er ikke rimeligt, hvis private virksomheder og deres medarbejdere udkonkurreres af det offentlige, der har skattekroner i ryggen. Vi er meget tilfredse med, at regeringen vil ændre reglerne og gøre det lettere for virksomheder at klage, hvis de oplever, at myndigheder sætter prisen for lavt, siger Tine Roed.

- Generelt indeholder udspillet mange gode elementer, og vi håber på bred opbakning blandt Folketingets partier, siger Tine Roed.

DI roser desuden regeringen for at skærpe reglerne i de tilfælde, hvor kommuner og regioner selv byder på de opgaver, de sender i konkurrence.

Regeringen skal drøfte udspillet med Folketingets partier og forventer at kunne gennemføre initiativerne i første halvår 2018.
 
Jonas Forup

Jonas Forup

Konsulent

  • Direkte +45 3377 4719
  • Mobil +45 2830 1544
  • E-mail jofs@di.dk

Relateret indhold