10.10.17 DI Pressemeddelelse

DI: Glædeligt, at vismændene klart erkender manglen på arbejdskraft

Manglen på medarbejdere er den helt afgørende trussel for danske virksomheder og dansk økonomi. Derfor er det positivt, at vismændene så tydeligt erkender problemet med mangel på arbejdskraft. Nu er der behov for at handle, mener DI, som efterlyser flere konkrete anbefalinger fra vismændene.

- Vores virksomheder mærker meget tydeligt manglen på medarbejdere – og det gælder over hele landet. Derfor er det glædeligt, at vismændene i deres rapport så tydeligt siger, at her er altså et reelt problem for dansk økonomi, som skal løses, siger vicedirektør Kent Damsgaard, DI.

Han peger på, at Danmark må indstille sig på en meget strammere finanspolitisk kurs, hvis der ikke kommer mere arbejdskraft i økonomien.

- Grundlæggende er der to veje at gå, hvis vi skal undgå en alvorlig overophedning af økonomien. Enten må regeringen og Folketinget lægge en langt strammere finanspolitisk kurs med et lavere offentligt forbrug – eller også kan de sætte målrettet ind for at få flere hænder og hoveder ind på arbejdsmarkedet, så danske virksomheder og dansk økonomi kan fortsætte med at vokse. Det sidste vil være helt entydigt bedst for Danmark, siger Kent Damsgaard.

- Der er mange ting, vores politikere kan gøre for at skaffe flere hænder også på den kortere bane. For eksempel kan de fjerne nogle af de administrative barrierer, som virksomhederne i dag møder, når de rekrutterer kvalificeret arbejdskraft fra udlandet, de kan sænke skatten på arbejde, så flere tilskyndes til at tage en ekstra vagt – og de kan oplagt gøre meget mere for at få flere kontanthjælpsmodtagere tættere på et job, siger Kent Damsgaard.

Vismændene ser også i deres rapport på udviklingen af antallet af langvarigt offentligt forsørgede. De kommer dog ikke med klare anbefalinger til, hvordan antallet af langvarigt offentligt forsørgede kan nedbringes. Det ærgrer DI, som gerne så nogle flere bud på, hvordan flere danskere kan hjælpes i job.

- Der er stadig meget, vi kan gøre, for at hjælpe flere i job. Eksempelvis så vi meget gerne, at det igen bliver muligt for jobcentrene at erklære unge under 30 år for jobparate, hvis de endnu ikke er klar til en uddannelse. Vi hjælper langt bedre de skoletrætte unge ved at få dem i gang i en virksomhed, siger vicedirektør Kent Damsgaard.

Jonas Forup Stubkjær

Jonas Forup Stubkjær

Konsulent

  • Direkte +45 3377 4719
  • Mobil +45 2830 1544
  • E-mail jofs@di.dk

Relateret