22.12.17 DI Pressemeddelelse

DI: EU går foran med ny klimaaftale

EU er godt på vej til at opfylde løfterne i den internationale klimaaftale, der blev vedtaget i Paris for to år siden. I aftes indgik de europæiske regeringer og EU-Parlamentet en aftale, som sætter retningen frem mod 2030.

EU vil sænke CO2-udledningen med 40 pct. i 2030. Energisektoren og de store industrivirksomheder skal bidrage til at nå målet gennem EU’s CO2-kvotesystem. Det nye er, at der også bliver stillet krav til transportsektoren og landbruget og energiforbruget i bygninger.

- Med aftalen tager EU og Danmark det nødvendige lederskab for at løse klimaudfordringen. Vi kan nu for alvor tage fat på at begrænse udledningen af CO2 fra landbruget, boligerne og bilerne. Det er en stor udfordring, men det skal kunne lade sig gøre – også uden at det bliver dyrt for forbrugerne, siger Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

Danmark har påtaget sig en af de højeste forpligtigelser på 39 pct. i 2030. Men da målet er så højt, har vi fået mulighed for at være fleksible. Vi kan altså tage andre instrumenter i brug, hvis det blive for dyrt eller vanskeligt at begrænse udledningen fra eksempelvis biler i årene umiddelbart efter 2020.

- Der er udsigt til store forandringer, når el-biler, hybridbiler, grønnere forbrændingsmotorer og smartere transportløsninger for alvor kommer på markedet i de kommende år. Det mål, som EU-landene har sat sig frem mod 2030, er bestemt ikke uden udfordringer, men det er realistisk og nødvendigt, siger Troels Ranis.

Inden for bygningssektoren er vi godt i gang i Danmark. Der er stadig brug for at forbedre energieffektiviteten i bygningerne. Men vi kan samtidig inspirere de øvrige lande i EU.

- Danske virksomheder har de løsninger, der skal til for at gøre boligerne mere energieffektive og i stand til at udnytte den grønne energi. Det er bare at gå i gang – nogle af tiltagene kan ske nu, og andre kræver lidt mere udvikling, siger Troels Ranis.

Regeringen vil næste forår fremlægge forslag til en ny energiaftale og et forslag til en klimaplan. En ny energiaftale vil kunne løfte en del af den indsats, som vi skal udføre i bygninger og landbrug.  Det vil ske, hvis vi får en velfungerende energispare-indsats og forstår at udnytte overskudsvarmen fra virksomhederne. Med andre ord handler det om at lave en god integration af energisystemet på tværs af sektorerne.

Danmark har fået et af de højeste mål blandt EU-landene. Det vil kræve en stor og klog indsats, men i aftalen er der heldigvis tænkt fleksibilitet ind. Det er afgørende, hvis vi samtidig skal holde udgifterne for borgere og virksomheder nede. Nu ser vi frem til at få et konkret udspil fra regeringen til, hvordan det kan gøres, siger Troels Ranis.

Claus Kaae-Nielsen

Claus Kaae-Nielsen

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 3820
  • Mobil +45 2332 6829
  • E-mail clkn@di.dk

Relateret indhold