05.12.17 DI Pressemeddelelse

DI: Lyt til vismændene og løft produktiviteten

Danmark er i dag blandt verdens mest velstående lande, fordi vi har formået at løfte produktiviteten, så vi får størst mulig værdi ud af hver eneste arbejdstime. Men væksten i produktiviteten er fladet ud. Derfor er der al mulig grund, for regeringen og resten af Folketinget, til at lytte til de økonomisk vismænd – og tage fat på nogle af de anbefalinger, der kan gøre os endnu mere produktive.

Sådan lyder det fra DI’s vicedirektør Kent Damsgaard i en kommentar til den nye rapport fra formandskabet for Det Økonomiske Råd. Rapporten indeholder en række overordnede beskrivelser af produktivitetsudfordringen for Danmark samt en række udvalgte anbefalinger.

- Vi er helt enige med vismændene i, at en høj vækst i produktiviteten er helt central, hvis Danmark skal blive ved med at være et af verdens mest velstående lande. Derfor er vi også glade for, at vismændene med deres første rapport kommer med en række anbefalinger, der kan løfte produktiviteten i Danmark – og vi vil opfordre regeringen og Folketinget til at tage fat, så vi kan løfte produktiviteten yderligere, siger Kent Damsgaard.

Vismændene samler op på udvalgte tidligere anbefalinger og nyere politiske tiltag, der forventes at påvirke produktiviteten inden for syv områder: Lovgivning der påvirker konkurrencesituationen, branchespecifik regulering, ændringer i skattesystemet, klima-, energi- og miljøpolitik, international mobilitet, den offentlige sektor og endeligt indretningen af uddannelsessystemet. DI mener, at der er en række gode anbefalinger, som politikerne bør lytte til.                        

Blandt andet peger formandskabet på, hvordan den høje danske marginalskat på højtlønnet arbejdskraft er med til at svække produktiviteten. Dels reducerer den høje skattesats gevinsten ved at udbyde arbejdskraft for den del af arbejdsstyrken, som per definition er mest produktiv. Og dels svækker skatten tilskyndelsen blandt unge til at tage en uddannelse, der bevirker, at de i deres senere arbejdsliv vil blive en del af de mest produktive.

- Den høje danske marginalskat er skadelig for produktiviteten, fordi den gør det sværere for vores virksomheder at få dygtige medarbejdere, som har mod på at uddanne sig og yde en ekstra indsats, når der er behov for det. I sidste ende betyder det, at vi bliver fattigere som samfund, siger Kent Damsgaard.Han opfordrer politikerne til at sænke det såkaldte skrå skatteloft.

- I første omgang kan politikerne med fordel tage fat på at nedbringe den øverste marginalskat i de kommuner, hvor beskatningen er højest. Det kan gøres ved at sænke det skrå skatteloft. Det giver ikke mening, at skatten på den sidst tjente krone skal være højere i mange jyske og fynske kommuner end i Nordsjælland, siger Kent Damsgaard.

Derudover gentager formandskabet Produktivitetskommissionens pointe om den nære sammenhæng mellem selskabsskat og produktivitet. Lavere selskabsskat fører til flere investeringer, hvilket giver bedre udstyr og teknologi til medarbejderne, hvilket igen løfter værdien af hver enkelt arbejdstime (produktiviteten).

- Danmark har ikke råd til at have en selskabsbeskatning, der ikke er konkurrencedygtig sammenlignet med landene omkring os. For det stiller os dårligt i konkurrencen om nye investeringer. I en tid, hvor mange andre europæiske lande sænker selskabsskatten, er det vigtigt, at Folketingets partier går sammen og sender et klart signal om, at den danske selskabsskat til enhver tid skal være konkurrencedygtig, siger Kent Damsgaard.

For en oversigt over en række af DI's forslag, der fremmer produktiviteten, se kapitel 6 i DI’s seneste 2025-plan

Per Geckler Møller

Per Geckler Møller

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3836
  • Mobil +45 2949 4434
  • E-mail pgm@di.dk

Relateret indhold