08.12.17 DI Pressemeddelelse

DI: Vigtigt at finanslovsaftalen for 2018 er på plads

Det er godt, at der i aften er indgået en aftale om finansloven. Det er vigtigt for Danmark, at vi har ro om det kommende års budget, mener DI.

- For danske virksomheder er det afgørende med stabilitet og vished om de regler, der gælder for det kommende års investeringer, siger administrerende direktør Karsten Dybvad.

Det aftalte løft på voksen- og efteruddannelsesområdet er nu endeligt på plads.

- Ligesom aftaleparterne mener vi, det er afgørende, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Derfor er det positivt, at man vil følge udviklingen tæt. Det er en forudsætning, hvis vi skal imødekomme virksomhedernes behov for medarbejdere i de kommende år, siger Karsten Dybvad.

DI ser ligeledes positivt på, at der er indgået aftale om en række infrastrukturinvesteringer.

- DI’s medlemsvirksomheder har længe efterlyst øgede investeringer i infrastruktur. Derfor er det godt, at der nu blandt andet tages initiativ til at udvide motorvejen på Vestfyn, siger Karsten Dybvad.

Danmark har brug for et skattevæsen, der er effektivt og driftssikkert.

- Det er afgørende for borgernes og virksomhedernes retssikkerhed og tillid til skattevæsenet, at vi undgår den type skandaler, som vi har oplevet i de senere år. Det er derfor positivt, at skattevæsenet tilføres yderligere et betydeligt beløb frem mod 2021 - ud over det løft, der skete med finansloven for 2017, siger Karsten Dybvad.

Endelig hæfter DI sig ved, at aftalen også indeholder en række skattejusteringer, der samlet set vil sænke skatten for danske lønmodtagere.

For yderligere oplysninger kontakt pressekoordinator i DI Claus Kaae-Nielsen på clkn@di.dk eller 23326829