15.01.18 DI Pressemeddelelse

DI: Sund fornuft i ny strategi for digital sundhed

DI glæder sig over fælles, offentlig strategi for digital sundhed 2018-2022, som regeringen, Danske Regioner og KL lancerer i dag. Strategien er et væsentligt skridt mod et Danmark med verdens bedste sundhedsvæsen for alle. DI ser dog gode muligheder for at komme endnu videre med digitaliseringen af sundhedssektoren, end strategien lægger op til.

- I dag går vi glip af store muligheder for at løfte vores sundhedsvæsen og vores egen sundhed gennem smartere brug af data og teknologi. Med denne strategi viser det offentlige, at der er store gevinster at hente i øget brug af data og teknologi. Det bakker vi klart op om fra virksomhederne, siger direktør Tine Roed, DI.

Strategi for digital sundhed 2018-2022 følger af økonomiaftalen mellem regeringen, Danske Regioner og KL for 2018. Målet er ét sikkert og sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum, og det skal lykkes ved, at den digitale infrastruktur for det danske sundhedsvæsen tænkes på tværs af sektorer og aktører.

- En succesfuld digitalisering og modernisering af det danske sundhedsvæsen er en opgave, der kun lykkes i tæt dialog og samarbejde mellem hospitaler, kommunale sundhedstilbud, praktiserende læger og andre offentlige og private aktører. Herunder danske virksomheder, som på dette område kan levere teknologiske løsninger i verdensklasse, siger Tine Roed.

- I Danmark har vi en unik mulighed for at skabe verdens bedste digitale sundhedsvæsen. Vi har allerede i dag et stærkt sundhedsvæsen, førsteklasses forskning og en sundhedsindustri i verdensklasse. Men vi mangler at sætte det hele på en digital formel, siger Tine Roed.

Selvom strategien er et vigtigt skridt på vejen, så DI dog gerne endnu større ambitioner og villighed til nye investeringer fra Christiansborg – og en mere positiv dialog om teknologiens muligheder. 

- Det er ikke bare sådan at indføre robotteknologi på operationsstuen eller skabe digitale sammenhænge på tværs af kulturer med gamle traditioner og vaner. Det kræver vilje og investeringer. Samtidig fylder frygten mere og mere i mediebilledet for, at vores mest private sundhedsdata skal falde i de forkerte hænder. Den bekymring skal vi tage hånd om, siger Tine Roed 

- Vores myndigheder skal have styr på it-sikkerheden én gang for alle, så vi kan fokusere på, hvordan sundhedsdata og den nyeste teknologi kan gøre Danmark sundere og stærkere. Og så skal vi i gang med innovation i offentlig-private partnerskaber, så det danske sundhedsvæsen kan give de lande, vi i øvrigt sammenligner os med, det sunde baghjul, understreger hun.

DI har tidligere foreslået – og fundet finansieringen til – at der afsættes 15 mia. kr. til en digital omstillingsfond for årene frem til 2025 til en mere tidssvarende og innovativ offentlig sektor – herunder sundhedsvæsen.

 

Bo Hjuler

Bo Hjuler

Presserådgiver, journalist

  • Direkte +45 3377 3819
  • Mobil +45 2328 4912
  • E-mail boh@di.dk

Relateret indhold