17.01.18 Om DI Pressemeddelelse

EU’s plaststrategi kan skabe nye grønne job

EU’s plaststrategi skal øge genanvendelsen, styrke den cirkulære økonomi og forebygge, at plast ender i naturen. Plastindustrien og DI ser strategien som et vigtigt skridt mod at realisere de potentialer, der ligger for både miljø, klima og industri, når vi bliver bedre til at bruge og genbruge plast.

EU Kommissionen fremlagde tirsdag sin længe ventede plaststrategi. Strategien sætter mål for, hvordan Europa kan skabe en cirkulær økonomi på plastområdet, hvor man øger genanvendelsen og samtidig bekæmper problemer med plast i havet og naturen.

Miljøpolitisk chef i DI, Karin Klitgaard, siger:

- Vi deler fuldt ud ambitionen om, at vi skal arbejde henimod en cirkulær økonomi, hvor vi bliver langt bedre til at bruge klodens ressourcer på en forsvarlig måde. Det kræver, at EU tager teten, for vi kan hverken løse problemerne eller realisere potentialerne i de enkelte lande. Derfor er det rigtigt positivt, at Kommissionen nu går foran med en strategi, der er visionær men også indenfor rammen af, hvad vi rent faktisk kan realisere.

Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien bakker op:

- Plast er et fantastisk materiale, der bidrager positivt til vores samfund på flere måder. Men plasten kan også skabe utilsigtede problemer, hvis vi ikke bruger materialet rigtigt. Det skal vi naturligvis tage hånd om, og gør vi det rigtigt, er det ikke kun godt for miljø og klima – det kan også blive en stor gevinst for grøn vækst og jobskabelse i vores industri. Derfor er vi rigtig glade for, at den nye strategi, der kommer hele vejen rundt om både de udfordringer og muligheder, der ligger i at blive bedre til at bruge plastens ressourcer igen og igen

Fokus på at styrke europæisk genanvendelsesindustri og jobskabelse

En del af strategiens vision er, at den grønne omstilling på plastområdet skal skabe vækst og arbejdspladser. Vi skal udvikle den europæiske genanvendelsesindustri og sikre, at genanvendte materialer fremover bliver brugt i flere produkter, end det er tilfældet i dag. Det glæder Christina Busk fra Plastindustrien:

- Jeg er helt enig med Kommission i, at vi nu skal løfte genanvendelsen af plast til det næste niveau, og det kræver fokus på, hvordan vi får styrket genanvendelsesindustrien i Danmark og resten af Europa. Gør vi det rigtigt, så står vi til med utroligt gode muligheder for at fremtidssikre vores industri og skabe de løsninger, som resten af verden også skal bruge.

Karin Klitgaard bakker op og understreger, at EU-strategiens visioner ikke kan realiseres i Danmark uden politisk handling:

- Hvis det her skal lykkes i Danmark, så er den klare melding fra de virksomheder, vi repræsenterer, at det forudsætter en omorganisering af vores affaldssektor, så kommunerne bliver forpligtet til at afsætte plasten fra de danske husholdninger til private aktører. Det regner vi med, at regeringen vil løfte.

Emballage skal designes til genanvendelse

Et vigtigt element i strategien er målsætningen om, at al plastemballage i 2030 er designet, så den er lettere at genbruge eller genanvende. En stor del af den emballage, der er på markedet i dag, er nemlig svær at få værdi ud af som affald, fordi den er sammensat af forskellige materialer, er svær at rengøre eller lignende.

Til denne målsætning siger Christina Busk:

- At skulle gentænke og redesigne en stor del af al den plastemballage, som er på markedet i dag, bliver uden tvivl en udfordring for vores industri. Men det er en udfordring, vi gerne tager på os, og som vi allerede er i gang med at løfte. I løbet af foråret er vi nemlig klar med en designguide til plastemballage i en cirkulær økonomi. Det gør vi, fordi vi gerne vil gøre alt, hvad vi kan, for at understøtte mere og bedre genanvendelse.

Yderligere information:

Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien - Tlf: 2949 4564 - Mail: cb@plast.dk

Plastindustrien er den danske brancheorganisation for plastforarbejdende virksomheder samt for leverandører af de maskiner og råvarer, som industrien anvender. Vi har ca. 230 medlemmer og dækker ca. 70 procent af branchens omsætning. Knap 30.000 danskere er beskæftiget med plastfremstilling, hvilket gør os til en af industriens største underbrancher.

Læs EU’s nye plaststrategi via dette link

Relateret