18.10.18 DI Pressemeddelelse

DI: EU-topmøde - Brexit handler om danske job

EU’s stats- og regeringschefer drøftede de næste skridt i Brexit-forhandlingerne på gårsdagens møde. Det udestående spørgsmål om den irske grænse til trods, fortsætter parterne den konstruktive dialog. Målet er at nå frem til en aftale, som begge parter kan underskrive, inden for de næste par måneder.

- Mange danske virksomheder og arbejdspladser er afhængige af samhandlen med Storbritannien. Derfor er det helt afgørende, at vi får en politisk aftale om Storbritanniens udtrædelse af EU, så de danske virksomheder kan fortsætte deres forretninger i Storbritannien med færrest mulige benspænd, siger Karsten Dybvad, adm. direktør i Dansk Industri.

- EU-topmødet viser, at der både fra EU’s stats- og regeringschefer og fra den britiske regerings side fortsat arbejdes målrettet på at finde en god løsning. Det er positivt. Det vigtigste er ikke en hurtig aftale - men en god aftale. Det betyder også en aftale, der respekterer det indre markeds balance mellem rettigheder og forpligtelser, siger Karsten Dybvad og tilføjer:

- Men det er klart, at der også er en risiko for, at forhandlingerne ender uden en aftale. Det er en risiko, som danske virksomheder skal være opmærksomme på.  

Foruden Brexit bød EU-topmødets dagsorden på blandt andet drøftelser af EU’s migrationspolitik, som er en af topprioriteterne for det østrigske formandskab.

- EU’s indre marked fungerer grundlæggende bedst uden intern grænsekontrol. Det gør det lettere og billigere at sælge varer i resten af Europa. Men fraværet af interne grænser kan kun lade sig gøre, hvis vi samtidig har en effektiv kontrol med de ydre grænser. Derfor er det godt, at EU’s stats- og regeringschefer fortsat støtter op om en fælles indsats på asyl- og migrationsområdet og et forstærket europæisk grænseagentur. Det er der brug for, siger Karsten Dybvad. 

Anders Ladefoged

Anders Ladefoged

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3609
  • Mobil +32 491 569 209
  • E-mail al@di.dk

Relateret