24.10.18 DI Pressemeddelelse

DI: Finansministeriet undervurderer effekten af regeringens forslag

Regeringen præsenterede den 3. oktober en plan for international rekruttering, som blandt andet indeholder et forslag om at sænke grænsen i den såkaldte beløbsordning fra knap 418.000 til 330.000 kr. for en række udvalgte lande.

Finansministeriet har fremlagt et såkaldt regneeksempel, der antyder, at effekten af forslaget er mindre end 1.200 medarbejdere. Men Finansministeriets beregning er udtryk for en kraftig undervurdering af effekten, vurderer DI. Ifølge DI’s beregninger vil en nedsættelse af beløbsgrænsen fra 418.000 kr. til 325.000 kr. sikre 10.000 flere faglærte og højtuddannede medarbejdere til de danske virksomheder frem mod 2025.

- Finansministeriets udregning af potentialet i at nedsætte beløbsgrænsen er åbenlyst for lavt. Virksomhederne har lige nu behov for 45.000 flere medarbejdere, så potentialet ved forslaget er langt større end 1.200, som Finansministeriet har beregnet. Regeringens forslag om at nedsætte beløbsgrænsen vil i høj grad kunne bruges af virksomhederne til at hente faglærte udenlandske medarbejdere, og det vil være en velkommen håndsrækning til det buldrende danske arbejdsmarked, siger underdirektør Steen Nielsen, DI.

Problemerne med Finansministeriets beregninger er flere. Ministeriet tager udgangspunkt i 2 år gamle data for beløbsordningen og ser bort fra, at der i dag er en-tredjedel flere på beløbsordningen end dengang. Derudover tager ministeriet ikke højde for, at der er langt flere medarbejdere på det danske arbejdsmarked med en løn lige under den nuværende beløbsgrænse end med en løn lige over beløbsgrænsen. Da Finansministeriet vurderer effekten ud fra antallet af personer lige over beløbsgrænsen, bidrager det også til undervurderingen.

- Ifølge ministeriets beregninger skulle der kun komme 600 flere udenlandske medarbejdere på beløbsordningen, hver gang beløbet sænkes med 50.000 kroner. Med den samme metode når de frem til, at en nedsættelse af beløbsgrænsen til 225.000 kroner kun vil øge beskæftigelsen med 2.400 – altså fire gange 600. Det er åbenlyst urealistisk. Metoden er simpelthen forfejlet, siger Steen Nielsen.

Der kommer i øjeblikket omkring 1.000 flere medarbejdere ind på beløbsordningen hvert år, fordi virksomhederne i Danmark i stigende grad er afhængige af at kunne ansætte dygtige udenlandske medarbejdere på grund af den udbredte mangel på danske medarbejdere. Den udvikling bør også medregnes i effekten af at sænke forslaget, påpeger DI.

- Regeringens forslag om at nedsætte beløbsgrænsen vil efter DI’s vurdering kunne sikre os 10.000 ekstra faglærte eller højtkvalificerede medarbejdere til at skabe den vækst og velfærd, som kommer alle i Danmark til gode. Derfor er det et vigtigt supplement til den indsats, vi samtidig skal gøre herhjemme for at få endnu flere arbejdsdygtige danskere i job, siger Steen Nielsen.

Regeringen foreslår en beløbsgrænse på 330.000 kr. for udvalgte lande, hvilket netop betyder, at danske virksomheder kan tiltrække faglært og højere uddannet arbejdskraft. Ufaglært arbejdskraft vil ikke kunne tiltrækkes via en beløbsgrænse på 330.000 kr., og det er heller ikke målet. 

Lars Bøgeskov

Lars Bøgeskov

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 4782
  • Mobil +45 2236 3138
  • E-mail larb@di.dk

Relateret indhold