28.11.18 DI Pressemeddelelse

DI: CO2-udledningen fra EU skal gå mod nul

EU Kommissionen har i dag præsenteret sin klimastrategi frem mod 2050. Udspillet består af otte forskellige scenarier. DI anbefaler, at EU-landene følger det mest ambitiøse scenarie, som vil føre til, at der netto er nul udledning af CO2 i 2050. Det er nødvendigt, hvis vi skal løse klimaudfordringerne, siger Tine Roed, direktør i DI.

- Det vil kræve store investeringer over alt i de europæiske samfund. Vi skal gennemføre en omfattende grøn omstilling af hele EU’s økonomi og i alle sektorer. Vi skal ikke mindst sætte fart på investeringerne i grøn elektricitet og energieffektiviseringer. Det er en stor men nødvendig opgave, som vi må tage på os, siger Tine Roed.

EU er i dag den mest ambitiøse region i verden. Men indsatsen skal øges frem mod 2050 for at overholde Paris-aftalens langsigtede mål. Derfor peger kommissionen i sin klimastrategi på forskellige muligheder for at øge ambitionerne frem mod 2050.

- De teknologier, vi kender i dag, kan bringe os langt. Men der skal også helt nye løsninger til. Vi får brug for bedre batterier, et mere fleksibelt elforbrug samt løsninger, der kan binde og udnytte CO2 til nyttige formål. Det vil kræve en storstilet strategisk forsknings- og udviklingsindsats både i Danmark og EU, siger Tine Roed.

Hvis vi skal skabe et CO2-neutralt EU, skal vi blive meget bedre til at finde løsninger, som går på tværs af de forskellige sektorer. Vi skal bruge grøn el til at drive bilerne og opvarme vores bygninger. Vi skal udnytte vores gasinfrastruktur til at transportere biogas fra landbruget og fjernvarmenettet til at levere overskudsvarme fra industrien. Hvis vi sætter ind alle steder, kan vi løse udfordringen, mener Tine Roed.

- EU har evnerne til at gå foran i kampen mod klimafordringerne. Vi håber, at der også er den nødvendige politiske vilje. Vi vil presse hårdt på for, at EU ender med at forfølge en ambitiøs linje. Sammen med vores nordiske søsterorganisationer har vi netop sendt et budskab til EU om at vise lederskab og arbejde for netto-nul udledning i 2050, siger Tine Roed.

Claus Kaae-Nielsen

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 3820
  • Mobil +45 2332 6829
  • E-mail clkn@di.dk

Relateret