21.11.18 DI Pressemeddelelse

DI: Dataetiske anbefalinger kan løfte danskernes digitale tillid

Ekspertgruppen om dataetik har i dag afleveret sine ni anbefalinger til regeringen. Anbefalingerne skal bidrage til ansvarlig og bæredygtig anvendelse af data i erhvervslivet, og det hilses velkomment af DI.

- Skal vi have dataetik og digital ansvarlighed ud at leve i virksomhederne og hos borgerne, skal vi gøre det attraktivt for virksomhederne at være digitalt ansvarlige, og det skal være let for borgerne at vælge digital ansvarlighed til. Derfor er tiden moden til at se nærmere på, hvordan en certificeringsordning for digital ansvarlighed kan være med til at løse den udfordring, siger Lars Frelle-Petersen, direktør i DI.

Anbefalingerne skal samtidig bidrage til at sikre gode rammer for virksomhederne, så Danmark har en konkurrencedygtig og digital privat sektor, der står rustet til fremtidens forandringer.

- Vi skal gøre alt, vi kan for at undgå en global digital tillidskrise. Der har været alt for mange eksempler på misbrug og misinformation. Jeg ser de ni anbefalinger som en virkelig god mulighed for at løfte danskernes digitale tillid, og vi bidrager gerne til at omsætte dem til konkrete handlinger, siger Lars Frelle-Petersen.

DI hæfter sig især ved tre anbefalinger, som ifølge organisationen rammer plet. Anbefalingen om et nationalt vidensløft på området vil være med til at skabe en stærkere kultur for digital ansvarlighed.

- Dataetik og digital ansvarlighed er ikke udfordringer, som vi kan løse alene i Danmark. Derfor er anbefalingerne om internationalt samarbejde og Danmark som international frontløber en vigtig anbefaling.

- Og så er vi naturligvis glad for, at ekspertgruppen er enig i DI’s forslag om etablering af en certificeringsordning på området. Det er vigtigt for vores virksomheder, at vi sender et klart og tydeligt signal om, at de kan have tillid til danske digitale løsninger, siger Lars Frelle-Petersen.

DI har gennem længere tid lagt vægt på, at det er nødvendigt at skabe en kultur med digital ansvarlighed, hvor ansvarlig teknologi- og dataanvendelse både har fokus på it-sikkerhed, privatlivsbeskyttelse og kunstig intelligens’ rolle.

- Tilliden til digitaliseringen har lidt et knæk de seneste år, fordi vi ikke har taget beskyttelsen af data og gennemsigtigheden i anvendelsen af data alvorligt nok. Der tales med god grund meget om både it-sikkerhed, privatlivsbeskyttelse og ansvarlig brug af kunstig intelligens i øjeblikket, siger Lars Frelle-Petersen

- Derfor er det særdeles vigtigt, at vi får en bredt forankret national og helst også fælles international måde at sikre digital ansvarlighed på, der rummer alle tre elementer; it-sikkerhed, privatlivsbeskyttelse og ansvarlig brug af kunstig intelligens. Vi skal bruge vores ressourcer med størst mulig effekt og ikke komme med initiativer i øst og i vest, siger Lars Frelle-Petersen. 

Bo Hjuler

Bo Hjuler

Presserådgiver, journalist

  • Direkte +45 3377 3819
  • Mobil +45 2328 4912
  • E-mail boh@di.dk

Relateret indhold