14.12.18 DI Pressemeddelelse

DI: EU-topmøde sender klart signal til Storbritannien om Brexit-proces

På EU-topmødet blev stats- og regeringscheferne fra EU27 enige om at opfordre Storbritannien til snarest muligt at godkende den Brexit-aftale, som begge forhandlingsparter underskrev den 25. november. Lederne fra EU27 gjorde det klart, at aftalen ikke står til genforhandling.

- Det er tydeligt, at stats- og regeringscheferne sender et klart signal til det britiske parlament om at acceptere den indgåede aftale som det bedst mulige kompromis, siger Thomas Bustrup, direktør i Dansk Industri (DI). 

- Uret tikker, og for hver uge, der går uden en godkendt aftale, vokser sandsynligheden for et ”no deal”-Brexit. Det udfald vil være til stor skade for danske virksomheder, men det er desværre en meget reel risiko. Rettidig forberedelse er derfor det bedste skridt på nuværende tidspunkt, siger Thomas Bustrup.

Brexit var ikke på den oprindelige topmødedagsorden. Men den politiske udvikling i Storbritannien gjorde det nødvendigt for stats- og regeringscheferne endnu engang at koncentrere sig om det britiske EU-exit.  

- Brexit kaprede endnu engang dagsordenen for et EU-topmøde. Det gav stats- og regeringscheferne mindre tid til at gå i dybden med topmødets øvrige problemstillinger. Det drejer sig for eksempel om videreudviklingen af det indre marked, som er en vigtig mærkesag for Danmark og af stor betydning for dansk erhvervsliv, siger Thomas Bustrup.

Niels Petersen

Niels Petersen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3803
  • Mobil +45 2622 4418
  • E-mail nibp@di.dk

Relateret indhold