06.12.18 DI Pressemeddelelse

DI: Kunstig intelligens skal være made in Europe

EU-kommissionen har i dag præsenteret en samlet plan for udviklingen af europæisk kunstig intelligens. DI ser positivt på planen.

- Kunstig intelligens skal selvfølgelig være ”made in Europe”. Det er yderst nødvendigt med en fælles plan for hele EU, hvis Europa skal have et modsvar til USA og Kinas dominans på området. Samtidig håber vi, at planen kan være til inspiration for den danske regerings kommende strategi på området, siger direktør Lars Frelle-Petersen, DI

Den nye plan for en samlet europæisk satsning på udviklingen af kunstig intelligens spænder vidt og omfatter alt fra forskning over dataplatforme til internationalt samarbejde. Ambitionen er, at europæiske investeringer i kunstig intelligens frem mod 2020 overstiger 20 milliarder euro, og at den årlige stigning i investeringerne senest i 2025 når 20 milliarder euro.

- Det er et rigtig godt forslag fra Kommissionen, at der skal være et langt tættere samarbejde mellem EU, medlemsstaterne og den private sektor. Vi skal samle kræfterne og arbejde i samme retning, hvis Europa på sigt skal kunne konkurrere med USA og Kina om at tiltrække og udvikle innovative virksomheder og kompetencer inden for kunstig intelligens, siger Lars Frelle-Petersen.

EU’s plan vil løbende blive opdateret hvert år, og DI roser også planens forslag om at etablere europæiske testmiljøer til udviklingen af kunstig intelligens.

- Det er vigtigt at holde fast i en rød tråd i arbejdet med kunstig intelligens i EU, og al forskning og forsøg med teknologien skal gå hånd i hånd med de etiske overvejelser. Vi skal målrettet gå efter at udvikle kunstig intelligens til gavn for alle og for hele samfundet, siger Lars Frelle-Petersen.

DI ser frem til, at der i kølvandet på EU-planen kommer en national dansk strategi om kunstig intelligens.

- Vi skal også i Danmark op i et højere gear med kunstig intelligens. Vi skal være med helt fremme i forreste felt i Europa. Det vil være helt naturligt med vores generelle førerposition inden for digitalisering, siger Lars Frelle-Petersen.

- Vores stærke fokus på digital ansvarlighed er jo yderst relevant i anvendelsen af kunstig intelligens. Det bør kunne blive en dansk styrkeposition i udviklingen af kunstig intelligens. Vi er i Danmark også stærke på sundhedsdata, og her kan den danske ekspertise kombineret med brugen af kunstig intelligens være til gavn for patienterne, siger Lars Frelle-Petersen.

Bo Hjuler

Bo Hjuler

Presserådgiver, journalist

  • Direkte +45 3377 3819
  • Mobil +45 2328 4912
  • E-mail boh@di.dk

Relateret indhold