06.12.18 Om DI Pressemeddelelse

DI: Ny aftale kan sikre uddannelser, der passer bedre til arbejdsmarkedets behov

Ny politisk aftale mellem regeringen og Folketingets resterende partier sikrer et langt bedre samspil mellem universitetsuddannelserne og arbejdsmarkedet. Det vækker glæde i Dansk Industri.

- Den nye aftale er guld værd for både de studerende og for universiteterne, som kan bruge de nye muligheder til at tilpasse uddannelserne med viden og erfaringer fra erhvervslivet. Det passer rigtig godt til et hurtigt foranderligt arbejdsmarked, siger chef for videregående uddannelser og forskning Mette Fjord Sørensen, DI.

- Jeg vil gerne rose ministeren Folketingets partier for at nå i mål med aftalen, fordi det kan sikre, at universitetsuddannelserne passer bedre til de fremtidige behov på arbejdsmarkedet.

Aftalen betyder blandt andet, at retskravet – den periode, hvor den studerende har krav på at blive indskrevet på en kandidatuddannelse – udvides til tre år. Det betyder, at de studerende efter endt bacheloruddannelse kan søge job og få et par års erhvervserfaring, inden de tager tilbage på universitetet for at afslutte deres uddannelse.

- De nye muligheder betyder, at de studerende i højere grad får mulighed for at afprøve det, de har lært på universitetet i en virksomhed. Det kan gøre dem klogere på, hvad de kan bruge deres akademiske kompetencer til, og det vil skærpe deres krav til deres uddannelse, siger Mette Fjord Sørensen.

Øget trafik fra forelæsningerne og virksomhederne vil også kunne få betydning for, hvordan universitetsuddannelserne tilrettelægges.

- Uddannelsessystemet skal være bedre til at reagere på skiftende efterspørgsel på arbejdsmarkedet. I fremtiden skal to ud af tre studerende finde job i det private, og med den udvikling, vi allerede nu ser på arbejdsmarkedet, opstår der løbende behov for nye kompetencer. Den nye aftale om mere fleksible universitetsuddannelser er en central del af løsningen, siger Mette Fjord Sørensen.

Med aftalen øges også mulighederne for at tage en erhvervskandidatuddannelse, og der skabes mulighed for at etablere nye etårige akademiske overbygningsuddannelser som et alternativ til den toårige kandidatuddannelse.

- Det er vigtigt, at vi ikke ender med at uddanne mindre. Hovedvejen bør fortsat være den toårige kandidatuddannelse. Den etårige akademiske overbygning åbner en ny mulighed for at skabe alternative uddannelsestilbud. Det kan give god mening, så længe udbuddet drives af en efterspørgsel fra arbejdsmarkedet.

Aftalen lægger op til yderligere initiativer, herunder at bonussen for at starte på en videregående uddannelse senest to år efter endt ungdomsuddannelse, den såkaldte 1,08-regel, fjernes.

- Det er også rigtig positivt. Studiepladser skal fordeles ud fra faglighed og ikke på basis af studenterhuens alder, siger Mette Fjord Sørensen.

Bo Hjuler

Presserådgiver, journalist

  • Direkte +45 3377 3819
  • Mobil +45 2328 4912
  • E-mail boh@di.dk
Relateret