04.12.18 DI Pressemeddelelse

DI om vismandsrapporten: Den økonomiske usikkerhed kræver politisk fokus

De økonomiske vismænd peger i deres nye rapport på, at usikkerheden stiger i international økonomi, og at det også kan få betydning for Danmark. DI deler vurderingen og opfordrer til, at regeringen og resten af Folketinget står sammen om at holde dansk økonomi i god form.

- Danske virksomheder klarer sig generelt godt, og det betyder også, at det går fremad for Danmark. Men i de kommende år er der virkelig behov for, at vi holder os i god form. For det første tager manglen på medarbejdere til, og derfor er der brug for flere medarbejdere, hvis vi skal forlænge opsvinget. For det andet stiger den økonomiske usikkerhed internationalt, og det skal vi være klar til at håndtere politisk, siger direktør Kent Damsgaard, DI.

DI opfordrer derfor vismændene til at undersøge mere dybdegående, hvad Danmark kan gøre for at ruste sig til den dag, hvor der vil ske tilbageslag i økonomien.

- Det er i de gode økonomiske tider, at vi skal ruste os, til de vender. Derfor ser vi meget gerne fra erhvervslivets side, at vismændene går endnu mere i dybden med at undersøge, hvordan vi fra dansk side kan sikre os bedst muligt til den dag, hvor opsvinget ender, siger Kent Damsgaard, DI.

Vismændene har et kapitel med i rapporten om effekterne ved at sænke skatten på arbejde. DI glæder sig over, at vismændene tager emnet op med nye analyser og nuancerede beskrivelser af, hvordan lavere skatter kan være ét af instrumenterne til at løfte velstanden i Danmark.

- Som vismændene beskriver, kan der potentielt være meget store gevinster for samfundet ved at sænke skatten på den sidst tjente krone. Det er rigtig positivt, hvis vi igen kan få gang i en konstruktiv debat om, hvordan vi beskatter arbejde på en måde, hvor vi samlet set får mest mulig velstand og udvikling ud af det, siger Kent Damsgaard.

Vismændene ser også i et kapitel nærmere på ufaglærte medarbejdere – med særligt fokus på de svageste ufaglærte. Mange ufaglærte er værdifulde medarbejdere med en god og fast tilknytning til arbejdsmarkedet, og DI støtter naturligvis kraftigt op om at hjælpe flere ufaglærte på kanten af arbejdsmarkedet i job.

- Vi står i disse år med en fantastisk mulighed for at få mennesker på kanten af arbejdsmarkedet i job, for virksomhederne har brug for dem. Derfor opfordrer vi også regeringen og Folketinget til at ændre reglerne, så vi får flere ufaglærte kontanthjælpsmodtagere under 30 år i job ved, at jobcentrene kan erklære dem jobparate frem for, at de som i dag skal tvinges i uddannelse, selv om de ikke er motiverede, siger Kent Damsgaard. 

Per Geckler Møller

Per Geckler Møller

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3836
  • Mobil +45 2949 4434
  • E-mail pgm@di.dk

Relateret indhold