08.03.18 DI Pressemeddelelse

DI: Endelig udsigt til mindre bøvl med udenlandske medarbejdere

Regeringen - med erhvervsminister Brian Mikkelsen i spidsen - vil nu ændre en omstridt regel, der gør det vanskeligt for virksomhederne at få udenlandske medarbejdere til landet på kort ophold. DI hilser initiativet velkommen.

Regeringen lægger op til at lave en undtagelse fra reglen om, at udenlandske medarbejdere skal have udbetalt løn til en dansk lønkonto, selv om de kun opholder sig i landet i kort tid. Det vil betyde, at udenlandske medarbejdere på korte arbejdsophold i landet via Fast-track-ordningen vil slippe for kravet om dansk bankkonto. Fast-track-ordningen kan benyttes af virksomhederne for at få deres internationale medarbejdere hurtigere i gang med at arbejde i Danmark.

En undtagelse for reglerne om dansk bankkonto vil dog kræve en lovændring, og det håber DI, at regeringen kan finde politisk flertal til.

- Det er rigtig godt for danske virksomheder, at regeringen vil ændre reglerne. Det har givet virksomhederne en masse administrativt bøvl og øgede omkostninger, især når de skal have udenlandske medarbejdere til landet på kortere ophold, siger chef for DI Global Talent, Linda Duncan Wendelboe.

Bøvlet opstod, da Folketinget i juli sidste år vedtog en lovændring, der blandt andet bestemte, at udlændinge - der arbejder i en dansk virksomhed - skal have løn udbetalt til en dansk bankkonto. Siden da har DI gennem Virksomhedsforum for enklere regler stillet forslag om at indføre en undtagelse for medarbejdere på kortere ophold.

Forholdene for at ansætte og administrere udenlandske medarbejdere er ifølge DI underlagt komplicerede regler, som gør det svært for virksomhederne at navigere. Derfor har DI taget initiativ til at rejse 16 forslag til regelforenkling på området.

- Det er både en udfordring for store virksomheder med mange udenlandske ansatte, fordi de bruger uforholdsmæssigt meget tid på administration og for mindre virksomheder uden store HR-afdelinger, som kan have svært ved at overskue reglerne. Derfor er det positivt, at regeringen vil se på at forenkle reglerne på området, siger Linda Duncan Wendelboe.

Regeringen vil i samme ombæring arbejde for at sagsbehandlingstiderne i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) for alle typer ansøgninger om opholdstilladelser bliver nedbragt. Det vil for eksempel betyde, at den medfølgende familie til en udenlandsk arbejdstager på Fast-track-ordningen hurtigere kan komme i gang med deres hverdag i Danmark.

- Forslagene er eksempler på de mange knaster, som virksomheder med udenlandske ansatte støder på – knaster som betyder meget unødigt bøvl og mange timers administrativt arbejde. Regler skal naturligvis følges, men i flere tilfælde er systemet i dag ikke smidigt, og det gør det på ingen måde nemmere for virksomhederne at få den arbejdskraft de mangler, siger Linda Duncan Wendelboe.

DI ser desuden frem til at få tilbagemeldinger på de resterende forslag, der er fremsat i Virksomhedsforum for enklere regler om udenlandsk arbejdskraft. Virksomhederne er blandt andet optaget af forslaget om at sammenkøre offentlige registre. Hvis det gennemføres, kan det hjælpe virksomhederne med at undgå at komme til at overtræde reglerne uforvarende.

- Og så afventer vi på femte år en afklaring omkring driften af International Citizen Service-centrene. Centrene er vigtige for at sikre en smidig modtagelse af internationale medarbejdere, og derfor er det afgørende, at de drives effektivt. Det håber vi på meget snart at få en tilbagemelding om, siger Linda Duncan Wendelboe.

Bo Hjuler

Bo Hjuler

Presserådgiver, journalist

  • Direkte +45 3377 3819
  • Mobil +45 2328 4912
  • E-mail boh@di.dk

Relateret indhold