12.03.18 DI Pressemeddelelse

Forslag om bedre universitetsuddannelser vækker glæde i DI

DI siger ja tak til anbefalingerne fra regeringens Udvalg om bedre universitetsuddannelser, som skal sikre højere kvalitet på universitetsuddannelserne og dermed dygtigere kandidater. Samtidig roser erhvervsorganisationen udvalgets forslag om at gøre uddannelserne mere erhvervsrelevante – bl.a. ved at få de digitale teknologier og it-kompetencer mere ind i uddannelserne.

Udvalget foreslår bl.a., at studerende med en bacheloruddannelse får bedre muligheder for at komme i job 2-3 år, før de går i gang med en kandidatuddannelse. Det skal ske ved at forlænge det såkaldte retskrav – det vil sige studerendes ret til at blive optaget på en kandidatuddannelse til 2-3 år.

- Det er en god idé, at bachelorerne får mulighed for bruge deres uddannelse et par år på arbejdsmarkedet, før de eventuelt læser videre på en kandidatuddannelse eller en erhvervskandidatuddannelse. Det kan være med til at højne de studerendes forretningsforståelse og øge interessen for at vælge en karriere på det private arbejdsmarked, siger viceadm. direktør Kim Graugaard.

Udvalget foreslår også, at universiteterne skal tilbyde mere undervisnings- og vejledningstid til de studerende.

- Det er en rigtig god ide, fordi vi ved, at det har betydning for kvaliteten, hvor meget tid de studerende bruger på deres studier, siger Kim Graugaard.

Udvalget foreslår videre, at man skal se på det nuværende optagelsessystem til de videregående uddannelser.

- Der er ingen tvivl om, at vi har et godt og enkelt optagelsessystem i dag. Men uddannelser som ikke allerede har besluttet at indføre adgangskrav udover en studentereksamen bør indføre det. Omvendt bør man se på, om man kan finde alternativer, der hvor unge kan blive afvist selv med et karaktergennemsnit på eksempelvis 11, siger Kim Graugaard.

-Virksomhederne har behov for medarbejdere, der både er fagligt dygtige og samtidig har forståelse for den digitale omstilling, som er i fuld gang ude på virksomhederne og i resten af samfundet. Det er derfor helt rigtigt, at udvalget anbefaler en indsats for at fremme it-kompetencer og digitale teknologier i universitetsuddannelserne, siger Kim Graugaard.

Bo Hjuler

Bo Hjuler

Presserådgiver, journalist

  • Direkte +45 3377 3819
  • Mobil +45 2328 4912
  • E-mail boh@di.dk

Relateret indhold