06.04.18 DI Pressemeddelelse

DI: Historisk politisk opgør med unfair offentlig konkurrence

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale, der skal sikre fair konkurrence mellem de offentlige myndigheder og private virksomheder. Med aftalen indleder politikerne et historisk opgør med unfair konkurrence fra det offentlige, mener DI.

Virksomheder i stadig flere brancher oplever, at det offentlige optræder som uventede konkurrenter.

- Aftalen er det første skridt i et principielt og historisk opgør med unfair konkurrence fra det offentlige. Der bliver strammet op, så offentlige institutioner ikke går uden for deres kerneopgaver og ind på velfungerende private markeder, siger direktør Tine Roed, DI.

DI har længe kæmpet for at sikre en mere fair og lige konkurrence og efterlyst klare regler for, hvad det offentlige må udføre og ikke udføre. Der bliver nu nedsat en arbejdsgruppe med blandt andre DI og KL, der skal se på grænserne for den offentlige sektor.

- Private virksomheder bør aldrig opleve, at de møder forvridende konkurrence fra offentlige institutioner. Derfor er der også brug for, at vi får klare regler, der sætter en tydelig grænse for, hvilke opgaver de offentlige institutioner må udføre. Og frem for alt, hvad det offentlige ikke må udføre. Det arbejde bidrager vi selvfølgelig meget gerne til, siger Tine Roed.

DI glæder sig over, at politikerne er enige om at prissætningen på de områder, hvor private og offentlige virksomheder begge er til stede, skal ske på baggrund af de internationalt anerkendte regler fra OECD. Det giver klare og gennemskuelige regler.

- Vi er glade for, at der er udsigt til en rimelig prissætning på de områder, hvor det offentlige fortsat er konkurrent. Det er vigtigt for at have den gode og sunde konkurrence, som alle danskere har glæde af, fordi det giver os den bedst mulige vare og service til prisen, siger Tine Roed.

Aftalen sikrer også klare regler for kommunernes og regionernes kontrolbud – altså den situation hvor kommunen eller regionen selv byder på opgaven i konkurrence med private. Det er tiltrængt, mener DI.

- Vi har desværre set alt for mange eksempler på, at den offentlige part ikke har regnet alle omkostningerne med. Og så sker konkurrencen jo på ulige vilkår, siger Tine Roed.

Claus Kaae-Nielsen

Claus Kaae-Nielsen

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 3820
  • Mobil +45 2332 6829
  • E-mail clkn@di.dk

Relateret indhold