17.05.18 DI Pressemeddelelse

DI: Nyt teleforlig styrker mobil- og bredbåndsdækningen

Regeringen har i dag indgået forlig med samtlige partier i Folketinget om den fremtidige politik på teleområdet i Danmark. Forliget erstatter det tidligere, som går helt tilbage til 1999.

- Vi er glade for, at der nu er indgået et bredt forlig om fremtidens telepolitik. Det vigtigste for os er, at forligspartierne er blevet enige om at mobil- og bredbåndsdækning i Danmark fortsat skal være drevet af markedet og være teknologineutral, siger DI's direktør Lars Frelle-Petersen.

- Danmark har Europas bedste mobildækning. 9 ud af 10 danskere kan få ultrahurtigt bredbånd og alt sammen til nogle af EU’s laveste priser. Det viser tydeligt, at det private marked leverer varen, siger han. 

- Derfor er det positivt, at den offentlige støtte nu i højere grad skal begrænses til tyndt befolkede områder, hvor markedet ikke når ud, og at der kommer fokus på at skabe bedre kommunale vilkår for bredbånd, såsom kortere sagsbehandling, lavere masteleje og hurtigere gravetilladelser. 

Forligspartierne er også blevet enige om at etablere et nyt brancheforum, som skal fremme udrulning af 5G i Danmark. 

- Det er rigtig positivt, at man nu vil nedsætte et forum med fokus på 5G-udrulning i Danmark. 5G vil styrke grundlaget for flere af fremtidens teknologier, såsom IoT, big data og kunstig intelligens, fortsætter Lars Frelle-Petersen.

Endelig har regeringen annonceret en auktion for nye licenser til mobilt bredbånd. Her indgår bl.a. langtrækkende frekvenser, som er velegnede til at sikre bedre mobildækning og skabe forbindelse til det stigende antal sensorer i maskiner og produkter. 

- Den kommende auktion får stor betydning for fremtidens mobilmarked. Derfor er det afgørende, at regeringen fokuserer på at sikre effektiv konkurrence i mobilmarkedet og lave priser til brugerne – fremfor et kortsigtet fokus på indtægter til statskassen, siger Lars Frelle-Petersen.

Bo Hjuler

Presserådgiver, journalist

  • Direkte +45 3377 3819
  • Mobil +45 2328 4912
  • E-mail boh@di.dk

Relateret