24.05.18 DI Pressemeddelelse

DI: Stærk aftale om erhvervsfremme

Regeringen og Dansk Folkeparti er i dag blevet enige om en aftale, der skal forenkle erhvervsfremmesystemet. Aftalen får en positiv modtagelse af Dansk Industri.

- Det er samlet set en rigtig god aftale, hvor der set med virksomhedernes briller er klart mest at glæde sig over. Nu sker der en tiltrængt oprydning, så virksomhederne får et mere enkelt og smidigt system for erhvervsfremme, siger direktør Kent Damsgaard, DI.

Aftalen betyder også, at flere års debat om fremtiden for erhvervsfremmeordningerne er afsluttet, så aktørerne i systemet igen får ro og kan fokusere på kerneopgaven, nemlig at få flere danske virksomheder til at vokse.

En del af aftalen er at etablere en række nye Erhvervshuse, som skal give virksomhederne adgang til hjælp og vejledning af høj kvalitet, når det gælder virksomhedsdrift- og udvikling.

-Aftalen leverer et godt samspil mellem virksomhedernes lokale tilknytning og deres behov for høj kvalitet i ydelserne. Vi forventer, at kommunerne med den nye struktur tager ansvaret på sig og nu leverer et system, der er enkelt for virksomhederne at benytte, siger Kent Damsgaard.

Udover kommunernes og erhvervshusenes vejledning hæfter DI sig ved, at aftalen også rummer ambitiøse planer om at supplere virksomhedernes adgang til vejledning med en datadrevet digital platform, der giver virksomhederne adgang til relevante ydelser om opstart, drift og udvikling af virksomheden.

Aftalen rummer forenkling på alle niveauer, herunder også det statslige, hvor særligt virksomhedernes adgang til henholdsvis lån, egenkapitalindskud og tilskudspuljer til innovation er blevet forenklet.

Forude venter nu en proces, hvor de konkrete initiativer skal beskrives nærmere og implementeres. DI vil følge udmøntningen tæt for at sikre, at virksomhedernes interesser også fremadrettet er i centrum af processen.

Bo Hjuler

Bo Hjuler

Presserådgiver, journalist

  • Direkte +45 3377 3819
  • Mobil +45 2328 4912
  • E-mail boh@di.dk

Relateret indhold