12.06.18 Om DI Pressemeddelelse

DI: Gode anbefalinger fra Ledelseskommissionen – nu skal der handles

Der bør oprettes pilotforvaltninger i kommuner og stat og ministre bør selv stille i front for forandringerne, for at Ledelseskommissionens fine anbefalinger skal blive til virkelighed, mener branchedirektør i DI Managementrådgiverne Henriette Søltoft.

Efter 15 måneders arbejde kom ledelseskommissionen i dag med sine anbefalinger til forandring af ledelsen af den offentlige forvaltning. DI er positiv både overfor regeringens vilje til at udvikle og effektivisere ledelsen af den offentlige forvaltning og for kommissionens konkrete anbefalinger. Men anbefalingerne må ikke sande til. Og branchedirektør i DI Managementrådgiverne Henriette Søltoft har nogle helt konkrete forslag til, hvordan kommunerne og regeringen får igangsat forandringerne.

- Der er mange klare anbefalinger, som virkelig kan flytte noget, hvis de vel at mærke følges op. Fra DI's side foreslår vi, at man følger op umiddelbart og udpeger pilot forvaltninger, som skal gå i front med at realisere anbefalingerne. Desuden ville det være oplagt, at en række ministre selv sætter sig i spidsen for at implementere anbefalingerne på egne områder, siger Henriette Søltoft.

Overordnet er DI positiv overfor Ledelseskommissionens arbejde og anbefalinger.

- Det er helt i tråd med DI Managementrådgivernes anbefalinger, at Ledelseskommissionen påpeger behovet for en klarere rollefordeling mellem politikerne og forvaltningens ledere. Politikere, der i den bedste mening laver detaljeret styring eller blander sig i lederens konkrete afgørelser, er gift for en god offentlig sektor. Det er samtidig oplagt, at pege på anbefalingerne for god selskabsledelse som inspiration for, hvordan rollefordelingen kan gøres langt mere klar, siger Henriette Søltoft.

Hun havde dog gerne havde set, at kommissionen var endnu mere modig og forandringsvillig.

- Jeg savner, at Ledelseskommissionen sætter fingeren på den manglende vilje og evne til at eksperimentere og afprøve nye løsninger i det offentlige. En forsigtighed, der hænger sammen med en kultur, hvor man undgår risici.  Det er ærgerligt, fordi det forhindrer afprøvning af nye løsninger, som kan skaleres, hvis de er succesfulde. Hermed går man glip af innovation og hastighed i fornyelsen af forvaltningerne, siger Henriette Søltoft.

Lars Bøgeskov

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 4782
  • Mobil +45 2236 3138
  • E-mail larb@di.dk

Relateret