18.06.18 DI Pressemeddelelse

Nu får dansk erhvervsliv data-starthjælp

Når vindmøllen fortæller, at den snart skal repareres, er det ved at bruge data. Når dynen bliver intelligent og kan måle, hvor godt og længe, man har sovet, er det ved at bruge data. Det er blot nogle få eksempler på, hvordan data kan blive en gevinst for virksomhederne og deres kunder.

Desværre har mange danske virksomheder stadig ikke knækket koden, når det kommer til at få det fulde udbytte af de store mængder data, de ligger inde med. Det skyldes bl.a. manglende viden - også i ledelsen.

Nu skal et nyt projekt ved navn DataForBusiness give danske virksomheder starthjælp til at bruge data til at udvide og styrke forretningen. Bag projektet står et partnerskab med Dansk Industri, NetworkedBusinessInitiative, IBM og en række virksomheder.

- Aldrig tidligere har virksomhedernes viden om deres egen produktion, drift og salg været større, takket været ny teknologi. Det åbner for nogle helt nye muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser. De danske virksomheder, som først lykkes med at få omsat denne guldmine af data til konkret viden, kan både se frem til store besparelser og en lang række nye forretningsmuligheder, siger DI’s direktør for digitalisering, Lars Frelle-Petersen.

Det er den digitale omstilling og brugen af ny teknologi, der har givet virksomhederne adgang til kolossale mængder af data. Ved hjælp af internettet, sensorer, sociale medier og andre digitale løsninger kan virksomheder opsamle og analysere enorme mængder data, som de ikke tidligere havde adgang til. Det har givet virksomhederne muligheder for at få helt ny indsigter om dem selv og deres kunder.

Brugen af data kan blive en stor gevinst for Danmark og skabe ny vækst og flere arbejdspladser, hvis vi griber det rigtig an, lyder det fra DI.

- Desværre har vi set for mange eksempler på misbrug af borgeres og kunders persondata. Det kan føre til en digital tillidskrise, som vi skal arbejde benhårdt for undgå. EU’s persondataforordning, som netop har fået virkning, er en kærkommen lejlighed til at trappe op med databeskyttelsen. Det er en væsentlig forudsætning for at lykkes med anvendelsen af data, siger Lars Frelle-Petersen.

Samtidig skal virksomhederne – ved hjælp af DataForBusiness-projektet – i gang med en kulturændring.

- Virksomhederne har allerede adgang til tonsvis af værdifulde data, og teknologien til at omdanne den til viden ligger også klar. Opgaven nu består i få den implementeret i virksomhederne og hjælpe ledelsen med at få øje på de mange nye forretningsmæssige muligheder, der ligger i at udnytte deres data, siger adm. direktør Henrik Bodskov, IBM Danmark.

Det er den slags udfordringer, DataForBusiness-programmet skal hjælpe virksomhederne med. Det sker på baggrund af erfaringerne fra to igangværende forskningsprojekter om data fra hhv. CBS og Big Data Business Academy, som Industriens Fond har støttet med samlet 14,5 millioner kroner. DataForBusiness-projektet er baseret på to store forskningsprojekter om dataanvendelse.

Som led i projektet har DataForBusiness spurgt virksomheder til barrierene for at komme i gang med at bruge data. 6 ud af 10 virksomheder siger, at de mangler viden om datasikkerhed, og om hvad data må bruges til, mens det kun er hver fjerde virksomhed (25 pct.), der har en data som en naturlig del af virksomhedskulturen. Og selvom Danmark er førende med digitalisering inden for flere områder, så viser tal fra EU, at vi er bagud, når virksomhederne skal bruge egne data.

- Virksomheder oplever ofte, at viden om data er svær at omsætte til praksis. DataForBusiness giver ledelsen praktiske anvisninger, der hjælper med af få konkret værdi ud af data. Indenfor det første år skal DataForBusiness værktøjet kickstarte datadreven innovation i minimum 500 virksomheder og samtidigt dele erfaringerne herfra, med resten af dansk erhvervsliv, så vi får alle med, siger Jan Futtrup Kjær, formand for DataForBusiness og direktør i Networked Business Initiative.

Partnerskabet holder onsdag den 20. juni DataForBusiness –summit, hvor deltagerne kan opleve de konkrete værktøjer, se inspirerende cases og høre om den nyeste forskning.


Om #DataForBusiness

DataForBusiness ’17-’18 programmet er søsat med målsætningen om at kickstarte 500 danske virksomheders evne til at skabe konkurrencekraft gennem udnyttelse af (Big) Data. Dette sker gennem udarbejdelse af en fælles branchestandard og værktøj for datadrevet forretningsudvikling, der hjælper den enkelte virksomhed med at kortlægge styrker, svagheder og potentialer i arbejdet med at få værdi ud af data. De samlede indsigter herfra deles efterfølgende af DataForBusiness i forbindelse med events, uddannelsesforløb og udgivelser, herunder DataForBusiness Summit den 20. juni i Industriens hus og den store ”Factbook 2018-´19”-rapport.

DataForBusiness-værktøjet er udviklet af Networked Business Initiativ - et konsortium, der bygger bro mellem forskning og praksis ved at omsætte forskning til dialog, måling og benchmarking. Værktøjet er baseret på erfaringerne fra igangværende forskningsprojekter om Big Data på CBS, Teknologisk Institut og Alexandra Instituttet til 14,5 millioner kroner finansieret af Industriens Fond. Derudover støttes projektet også af Dansk Industri, IBM Danmark og et økosystem af DataForBusiness certificerede IT-rådgivningsvirksomheder, der tilbyder virksomhederne rådgivning og hjælp til at omsætte indsigterne fra værktøjet til handling.

Bo Hjuler

Presserådgiver, journalist

  • Direkte +45 3377 3819
  • Mobil +45 2328 4912
  • E-mail boh@di.dk

Relateret