30.08.18 DI Pressemeddelelse

DI: Finanslov må ikke forværre manglen på medarbejdere

Danske virksomheder over hele landet mangler medarbejdere. Derfor er der stor opbakning fra DI til, at regeringen lægger op til at holde igen med at øge de offentlige udgifter i finansloven for 2019, så vi undgår, at den offentlige sektor lægger yderligere beslag på medarbejdere.

DI opfordrer dog til, at regeringen og Folketingets partier - inden for budgettet - prioriterer flere penge til at afskaffe besparelser på uddannelsesområdet og samtidig tager et målrettet opgør med de mest bøvlede afgifter for virksomhederne.

- Vi er glade for, at regeringen understreger så klart, at den vil tage ansvar for dansk økonomi ved at holde igen med de offentlige udgifter. Den absolut største udfordring i dag for danske virksomheder er manglen på medarbejdere over hele landet. Så det sidste, vi har brug for lige nu, er en finanslov, der øger de offentlige udgifter markant og dermed trækker arbejdskraft væk fra virksomhederne, siger DI’s adm. direktør Karsten Dybvad.

DI’s virksomheder ser dog gerne, at regeringen og Folketingets partier inden for den økonomiske ramme i endnu højere grad prioriterer flere penge til ikke mindst uddannelsesområdet.

- Som samfund bør vi benhårdt prioritere investeringer i vores uddannelser. Det er klart positivt, at regeringen helt vil afskaffe besparelserne på uddannelsesområdet fra 2022 og samtidig sætter en pulje af til at styrke uddannelserne. Men fra virksomhedernes side håber vi, at regeringen og resten af Folketinget vil stå sammen om at finde pengene til at stoppe besparelserne på uddannelserne allerede fra næste år, siger Karsten Dybvad.

I udspillet har regeringen også fokus på at tage et opgør med nogle af de mest bøvlede afgifter for danske virksomheder. Samtidig er finansloven udtryk for en klar prioritering i regeringen af grøn vækst og klimaomstilling. Det er DI glad for.

- Også i et valgår er det helt centralt, at Folketinget hele tiden har et blik på at styrke virksomhedernes konkurrenceevne, for det er virksomhederne, som skaber hele grundlaget for vores velstand og velfærd. Derfor vil det også være oplagt, at den endelige finanslov tager et endnu kraftigere livtag med bøvl og afgifter, som gør det unødig dyrt og besværligt at drive virksomhed, siger Karsten Dybvad. 

Per Geckler Møller

Per Geckler Møller

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3836
  • Mobil +45 2949 4434
  • E-mail pgm@di.dk

Relateret indhold