01.09.18 DI Pressemeddelelse

DI: Danmark skal vise vejen for cirkulær økonomi

Regeringens plan for cirkulær økonomi vil give danske virksomheder bedre mulighed for at udvikle løsninger, som bygger på genanvendelige ressourcer. Det er godt for miljøet, samfundsøkonomien og virksomhederne, mener Tine Roed, direktør i DI.

Vi bliver stadig flere mennesker i verden, der forbruger mere og mere, og det skaber et pres på jordens ressourcer og en øget belastning af miljøet.

Regeringen giver udviklingen et skub i den rigtige retning med strategien for cirkulær økonomi, mener Tine Roed.

-  Nu får virksomhederne bedre rammer for en cirkulær omstilling, som gør det lettere for danske virksomheder at udvikle de løsninger, som vil blive efterspurgt over hele verden. I de kommende år vil der være en stigende efterspørgsel på løsninger, som fastholder produkter og materialer i et kredsløb, så vi undgår, at det bliver til affald, siger Tine Roed.

Stadig flere virksomheder ser forretningsmuligheder i cirkulære løsninger, hvor de genanvender ressourcerne i affaldet. Andre arbejder med at designe produkter, så de lettere kan repareres eller delene bruges igen. Og andre igen arbejder med forretningsmodeller, hvor man sælger en service i stedet for et fysisk produkt.

Regeringen tager nu fat på en række helt centrale områder. Hvis den cirkulære omstilling for alvor skal skubbes i gang, og flere virksomheder skal med, er der brug for lige vilkår på markedet for affald og genanvendte materialer, mener Tine Roed

- Det er vigtigt, at gøre de mange kommunale indsamlingssystemer mere ensartede, så det er godt, at regeringen sætter ind der. Det vil nemlig betyde større, ensartede mængder af affald, som virksomhederne kan genanvende i nye produkter, siger hun.

Regeringen vil skabe øget efterspørgsel efter cirkulære løsninger gennem grønne, offentlige indkøb og udvikling af cirkulære standarder. I DI arbejder vi for, at danske virksomheder skal være blandt de mest ressourceeffektive i verden. Derfor er det positivt, at regeringen vil udbrede virksomhedernes kendskab til cirkulære forretningsmodeller og forbedre mulighederne for finansiering. Det gælder ikke mindst for de små og mellemstore virksomheder.

En af de helt store knaster, som ikke bliver løst med strategien, er en reorganisering af affaldssektoren, så virksomhederne får bedre adgang til ressourcerne i affaldet.

- Regeringen bør hurtigst muligt tage fat på forhandlingerne af forsyningsstrategien. Så længe der er usikkerhed om spillereglerne i affaldssektoren, er der ingen virksomheder, der tør investere i nye affaldsløsninger, siger Tine Roed.

Claus Kaae-Nielsen

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 3820
  • Mobil +45 2332 6829
  • E-mail clkn@di.dk

Relateret