17.09.18 DI Pressemeddelelse

DI: Nyt universitetsudspil giver bedre uddannelser og mere fleksibilitet

Der er rigtig mange gode elementer og visioner i nyt universitetsudspil fra uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers, mener DI.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers har i dag lanceret et universitetsudspil. Erhvervsorganisationen DI mener, at der er rigtig mange gode elementer og visioner i udspillet.

- Det er helt afgørende, at vi uddanner til fremtidens arbejdsmarked. Især er vi begejstret for, at regeringen vil øge fleksibiliteten i uddannelserne, fordi det giver nye muligheder for de unge og skaber meget mere samspil mellem virksomhederne, studerende og universiteterne, siger uddannelses- og forskningspolitiske chef, Mette Fjord Sørensen, DI

Udspillet følger op på de 37 anbefalinger, som Udvalget for Bedre Universitetsuddannelser kom med i starten af året. Regeringens udspil lægger bl.a. op til, at de studerende efter endt bachelor kan tage arbejde i en virksomhed, inden de fortsætter med kandidatuddannelsen. Desuden vil regeringen også udvide erhvervskandidatordningen.

- I fremtiden skal to ud af tre finde job i det private, og allerede med den udvikling, der findes nu på arbejdsmarkedet, vil der opstå behov for nye kompetencer. Fleksible uddannelser og fleksible muligheder er en stor del af løsningen, siger Mette Fjord Sørensen.

Regeringen vil også reducere antallet af uddannelser og gøre det mere overskueligt for de unge at vælge uddannelse. Det skal samtidig gøre det mere overskueligt for virksomheder, når de skal rekruttere nyuddannede fra universiteterne.

- Det er virkeligt godt, at uddannelses- og forskningsministeren får gjort op med den voldsomme vækst, der har været i antallet af uddannelser på universiteterne. Vi må erkende, at vi har fået et uoverskueligt antal universitetsuddannelser.

- For både virksomheder og studerende er det svært at se de finere nuancer mellem de knap 1.000 forskellige bachelor- og kandidatuddannelser. Bredere indgange og øget brug af specialiseringer vil gøre det nemmere at overskue. Det kan også hjælpe med at gøre dimittendernes overgang til job bedre, siger Mette Fjord Sørensen.

Regeringen vil også forbedre det nuværende optagelsessystem. Karakterer spiller fortsat en central rolle, men de skal nu suppleres af andre kriterier. Et nyt optagelsessystem skal understøtte et godt match mellem uddannelse og de studerendes faglige forudsætninger.

- I DI har vi længe ønsket et nyt optagelsessystem, hvor der er mere fokus på de unges faglige forudsætninger og motivation. Der er for mange benspænd i det nuværende optagelsessystem. For eksempel kan en enkelt dårlig karakter få stor betydning for ens muligheder. Vi foreslår fra DI, at man indretter et optagelsessystem, hvor både det generelle karaktergennemsnit og et vægtet karaktergennemsnit har en betydning, når man søger ind på en uddannelse, siger Mette Fjord Sørensen.

Regeringen vil også afskaffe den såkaldte karakterbonus, der giver studenterne mulighed for at gange deres snit med 1,08, hvis de påbegynder en videregående uddannelse senest to år efter færdiggjort ungdomsuddannelse.

- Det er også rigtig positivt. Studiepladser skal fordeles på baggrund af faglighed og ikke på grund af studenterhuens alder. Fremdrift i uddannelserne skal vi stimulere på andre og bedre måder, siger Mette Fjord Sørensen.

Yderligere oplysninger fås hos uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, tlf. +4552132312, e-mail mfj@di.dk eller pressekoordinator Bo Hjuler, tlf. +4523284912, e-mail boh@di.dk

Mette Fjord Sørensen

Mette Fjord Sørensen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3797
  • Mobil +45 5213 2312
  • E-mail mfj@di.dk

Relateret indhold