04.09.18 DI Pressemeddelelse

DI: Private virksomheder kan bidrage til mere sammenhæng

Regeringen har offentliggjort planerne for sin sammenhængsreform, der skal skabe en bedre kvalitet i den skattefinansierede velfærd. Samtidig har regeringen offentliggjort første delreform, som ved hjælp af bl.a. regelforenkling og afbureaukratisering skal frigøre flere ressourcer til den borgernære velfærd.

DI er enig med regeringen i, at der er et potentiale for at sikre en bedre og mere sammenhængende service til borgere og virksomheder med mindre bureaukrati og mere frihed til de offentlig ansatte.

- Vores private virksomheder arbejder hele tiden med at optimere driften, udvikle nye og bedre løsninger og sikre tilfredse kunder. Det er et grundvilkår og en opgave, der ikke afsluttes. Tilsvarende fokus har politikere og medarbejdere i den offentlige sektor, og regeringens udspil viser en række gode muligheder for at udvikle den offentlige sektor yderligere, siger direktør i DI, Tine Roed.

Regeringen foreslår bl.a., at en række offentlige institutioner som plejehjem, skoler og dagtilbud skal fritages for statslige regler og lokal regulering, så de får mere frihed til at udvikle nye innovative løsninger. 

DI er enig i, at der er et stort potentiale for innovation og nytænkning i den offentlige sektor, men opfordrer til, at samspillet med private virksomheder også tænkes ind.   

- Samspillet mellem den offentlige sektor og private virksomheder virker umiddelbart fraværende i regeringens planer. Vi ved, at et samspil mellem den offentlige sektor og private virksomheder understøtter innovation og effektivitet i opgavevaretagelsen. Derfor opfordrer DI regeringen til i højere grad at tænke samspillet med private virksomheder ind i udviklingen af den offentlige sektor. Det kan skabe nye muligheder for eksport innovative produkter og løsninger, siger Tine Roed.

DI roser regeringen for at tage et opgør med det voksende tidskrævende bureaukrati. 

- Ligesom bureaukrati og uhensigtsmæssige arbejdsgange i den offentlige sektor kræver tid og ressourcer i private virksomheder, er det samme naturligvis gældende for den offentlige sektor selv. Derfor er det godt, at regeringen sætter et ambitiøst mål, siger Tine Roed. 

Bo Hjuler

Bo Hjuler

Presserådgiver, journalist

  • Direkte +45 3377 3819
  • Mobil +45 2328 4912
  • E-mail boh@di.dk

Relateret indhold